Skip to main content

Dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến đường 24th Avenue S

English  |  الترجمه العربيه  |  简体中文  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

Diễn đàn trực tuyến hoạt động từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021. Dù phần góp ý công khai đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì thông tin này để Quý vị có thể xem. Đối với các câu hỏi về việc thi công, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email: sr509construction@wsdot.wa.gov.

Xin chào!

WSDOT sẽ bắt đầu thi công Dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến đường 24th Avenue S. (giai đoạn 1b) vào mùa thu năm 2021. Dự án này là một phần trong nỗ lực của WSDOT nhằm mở rộng cao tốc SR 509 từ điểm cuối gần sân bay quốc tế Sea-Tac đến I-5.

Cách thức tham gia

Diễn đàn trực tuyến cung cấp thông tin về việc thi công: các công trường chính và lịch trình hoàn thiện các hoạt động trọng yếu. Vui lòng ghé vào từng trang để tìm hiểu thêm về dự án và đóng góp ý kiến tại Trang góp ý. Chúng tôi rất mong Quý vị dành vài phút để hoàn tất bài khảo sát ngắn tại phần cuối của diễn đàn trực tuyến này.

Diễn đàn trực tuyến hoạt động từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021

Tìm hiểu về Dự án Hoàn thành SR 509

Dự án cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến đường 24th Avenue S. thuộc dự án lớn hơn để hoàn thành SR 509, dự kiến hoàn công vào năm 2028. Dự án hoàn thành SR 509, kết quả cuối cùng, sẽ mở rộng SR 509 đến I-5 tại khu vực sân bay Sea-Tac. Những ai đi qua khu vực này sẽ có thêm hướng tiếp cận mới từ phía nam đến Sân bay Quốc tế Sea-Tac và có thể tránh I-5, SR 518 và đường nội bộ.

Thành viên cộng đồng sẽ gặp ít xe container trên các con đường nội bộ hơn vì tài xế xe hàng sẽ có thêm một tuyến đường mới để vào sân bay. Cùng với các nâng cấp cho đường hầm SR 99, những ai di chuyển trong khu vực sẽ tiếp cận thêm giải pháp có tính quyết định trong di chuyển bắc-nam đến I-5 tại Seattle và quận King.

Dự án cung cấp nhiều lựa chọn mới trong việc đi lại, bao gồm hướng tiếp cận mới đến I-5 từ đường Veterans Drive và hướng tiếp cận mới đến Sân bay Quốc tế Sea-Tac qua cao tốc SR 509.
Dự án cung cấp nhiều lựa chọn mới trong việc đi lại, bao gồm hướng tiếp cận mới đến I-5 từ đường Veterans Drive và hướng tiếp cận mới đến Sân bay Quốc tế Sea-Tac qua cao tốc SR 509.