Skip to main content

SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South – Expressway Project (Stage 1b)

English  |  الترجمه العربيه  |  简体中文  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

Ang online open house na ito ay tumakbo mula Nobyembre 9 hanggang Disyembre 13, 2021. Habang ang window ng pampublikong komento ay sarado na, pag-iingatan ng WSDOT ang impormasyong available para matingnan. Para sa mga tanong sa pagtatayo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa sr509construction@wsdot.wa.gov.

Mabuhay!

Sinisimulan ng WSDOT ang pagtatayo ng SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South – Expressway Project (Stage 1b) nitong Fall 2021. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap ng WSDOT na palawakin ang SR 509 highway mula sa kung saan ito kasalukuyang nagtatapos sa Sea-Tac International Airport sa Interstate 5 (I-5).

Papaano makilahok

Ang online open house na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa konstruksiyon: ang mga pangunahing lugar ng trabaho nito at ang mga iskedyul para sa pag kumpleto ng mga pangunahing aktibidad. Maaaring bisitahin ang bawat pahina upang matuto nang higit pa tungkol sa proyekto at gumawa ng anumang mga komento sa Pahina ng Mga Komento. Inaasahan din namin na maglaan kayo ng ilang minuto upang makumpleto ang isang maikling survey sa pagtatapos ng open house.

Ang online open house na ito ay mananatiling aktibo sa pagitan ng Nobyembre 9 hanggang Disyembre 13, 2021.

Ano ang SR 509 Completion Project?

Ang SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South – Expressway Project ay bahagi ng mas malaking SR 509 Completion Project, na naka-iskedyul na makumpleto sa 2028. Ang SR 509 Completion Project ay sa huli ay mapahabain ng SR 509 hanggang I-5 sa SeaTac. Ang mga taong naglalakbay sa itong lugar ay magkakaroon ng bagong ruta sa timog upang makapunta sa Sea-Tac International Airport at makakalampas sa I-5, SR 518, at mga lokal na kalye.

Ang mga miyembro ng komunidad ay makakaranas ng mas kaunting mga container truck sa mga lokal na kalsada dahil ang mga drayber ng kargamento ay magkakaroon ng bagong ruta upang ma-access ang airport. Kasama ng SR 99 tunnel improvements, ang mga manlalakbay sa lugar ay magkakaroon ng alternatibo na access sa isang kritikal na hilaga-timog daanan sa I-5 sa pamamagitan ng Seattle at King County.

Nagbibigay ang proyekto ng mga bagong opsyon para sa lahat ng naglalakbay, kabilang ang bagong access sa I-5 mula sa Veterans Drive at bagong access sa Sea-Tac International Airport sa pamamagitan ng SR 509 Expressway.
Nagbibigay ang proyekto ng mga bagong opsyon para sa lahat ng naglalakbay, kabilang ang bagong access sa I-5 mula sa Veterans Drive at bagong access sa Sea-Tac International Airport sa pamamagitan ng SR 509 Expressway.