Skip to main content

Tổng quan chương trình Gateway

Giới thiệu chương trình cửa ngõ Gateway

Dự án hoàn thành SR 509 là một phần của chương trình cửa ngõ Puget Sound, trong đó cũng bao gồm luôn Dự án hoàn thành SR 167. Các dự án này sẽ cùng giúp lưu thông của xe tải được hiệu quả hơn và làm giảm tắc nghẽn trên toàn khu vực Puget Sound. Các cải thiện này sẽ nâng cao tính cạnh tranh kinh tế của tiểu bang, ở quy mô quốc gia và cả quốc tế, kết nối các cảng vận chuyển lớn nhất của tiểu bang đến nhiều trung tâm phân phối huyết mạch tại quận King và quận Pierce. Việc triển khai các dự án hoàn thành SR 167 và SR 509 cùng thuộc một chương trình cho phép WSDOT tối đa hóa hiệu quả trong việc lên kế hoạch, nghiên cứu môi trường, thiết kế và thi công.

Hãy xem qua video chương trình cửa ngõ Gateway của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình và chi tiết các dự án. * Trang web hoặc tài liệu có thể chỉ có tiếng Anh.