Skip to main content

Khu vực và lịch trình làm việc

Giới thiệu

Các trang tiếp theo sẽ mô tả các khu vực làm việc chính (các công trường đang thi công, nơi đội dự án sẽ làm việc với máy móc thiết bị hạng nặng) cùng lịch trình cho từng khu vực, để Quý vị nắm được điều gì sẽ xảy ra, dù Quý vị di chuyển ngang qua, hay sinh sống, làm việc gần khu vực.