Skip to main content

Dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến đường 24th Avenue S – Góp ý

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi suốt quá trình thi công!

Cảm ơn Quý vị đã ghé vào diễn đàn trực tuyến dự án hoàn thành SR 509! Vui lòng góp ý về dự án tại đây.

Các câu hỏi nhân khẩu học sau đây giúp chúng tôi bảo đảm đang lắng nghe từ nhiều nhóm cộng đồng khác nhau và không bắt buộc trả lời. Câu trả lời của Quý vị sẽ được bảo mật và tổng hợp với các đáp viên khác.

Giới tính của Quý vị?

Độ tuổi của Quý vị?

Quý vị tự nhận mình là? (có thể chọn nhiều hơn một)

Thu nhập trước thuế toàn hộ gia đình của Quý vị trong năm 2021

Ngôn ngữ được nói tại nhà của Quý vị? (có thể chọn nhiều hơn một)

+ 2 = 5