Skip to main content

Nút giao thông 24th Avenue South

Nút giao thông 24th Avenue South

Tại đầu phía bắc của cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến 24th Avenue S., nhà thầu của chúng tôi sẽ xây dựng nút giao thông 24th Avenue South mới, và đoạn mới của SR 509, từ giữa SR 99 đến 24th Avenue South. Nút giao thông này tạo hướng tiếp cận đến SR 509 di chuyển phía nam từ đường 24th Avenue South, nơi tọa lạc vài kho hàng hóa lớn. Đồng thời tạo hướng tiếp cận đến đường 24th Avenue South từ SR 509 di chuyển hướng bắc, nghĩa là cũng đem lại kết nối mới đến sân bay quốc tế Sea-Tac và tránh được SR 518.

Nút giao thông 24th Avenue South mới sẽ thêm hướng tiếp cận từ cao tốc SR 509 đến sân bay quốc tế Sea-Tac, cũng như đến các kho hàng hóa dọc theo đường 24th Avenue South và phía trên đó.
Nút giao thông 24th Avenue South mới sẽ thêm hướng tiếp cận từ cao tốc SR 509 đến sân bay quốc tế Sea-Tac, cũng như đến các kho hàng hóa dọc theo đường 24th Avenue South và phía trên đó.

Quý vị sẽ thấy điều gì?

Chúng tôi xây mới đường dẫn và cao tốc vào ban ngày và dự kiến sẽ có vài ảnh hưởng đến giao thông khu vực, cư dân và doanh nghiệp. Sẽ có vài hạn chế tiếp cận làn đường trên 24th Avenue South khi chúng tôi kết nối đường dẫn vào đường 24th Avenue South.

Lịch trình

Việc thi công đường 24th Avenue South và cao tốc SR 509 sẽ bắt đầu vào đầu năm 2023 và hoàn thành vào đầu năm 2024.

Vui lòng chia sẻ câu hỏi hay nhận xét đối với phần này của dự án trên trang góp ý tại đây.