Skip to main content

Tổng quan dự án

Các nội dung chính của dự án?

Các điểm chính của dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến 24th Avenue S. bao gồm:

  • Tái xây dựng nút giao thông I-5/SR 516
  • Xây dựng con đường mới, song song với I-5, kết nối SR 509 đến đường Veterans Drive tại Kent
  • Tạo hướng tiếp cận mới, bằng việc sử dụng đường Veterans Drive; và thêm làn đường mới hướng di chuyển phía bắc trên I-5, từ nút giao thông đến SR 516 đến điểm giao mới giữa I-5 và SR 509.
  • Xây cầu mới South 216th Street bắc qua I-5
  • Xây mới và nối dài thêm nhiều tường chống ồn
  • Xây đường dẫn mới kết nối I-5 và SR 509, và dặm đầu của cao tốc SR 509 mới
  • Thi công nút giao thông mới tại đường 24th Avenue South

Tiến độ dự án

Dự án cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến 24th Avenue S. là hạng mục thứ hai (giai đoạn 1b) của dự án hoàn thành SR 509. Thi công sẽ bắt đầu vào cuối năm 2021 và kết thúc vào năm 2025. SWDOT sẽ hoàn tất Dự án hoàn thành SR 509 với hạng mục thứ ba (giai đoạn 2), từ năm 2024 đến năm 2028. Giai đoạn 1a, bao gồm cầu SR 99 mới, hiện đang được xây dựng, thuộc Dự án tàu điện Federal Way Link Extension của Sound Transit.

Nhà thầu đang hoàn thiện thiết kế và sẽ khởi công trong năm nay (2021). Công trình chính sẽ bắt đầu vào năm 2022 và mất khoảng 4 năm để hoàn tất.
Nhà thầu đang hoàn thiện thiết kế và sẽ khởi công trong năm nay (2021). Công trình chính sẽ bắt đầu vào năm 2022 và mất khoảng 4 năm để hoàn tất.