Skip to main content

Điều gì diễn ra tiếp theo?

Điều gì diễn ra tiếp theo?

Vào mùa thu này, nhà thầu của chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên I-5 và đường Kent-Des Moines, bên dưới I-5. Công việc ban đầu bao gồm chuyển làn đường trên I-5 di chuyển hướng nam về phía dải phân cách, để đội thi công có thể mở rộng cầu I-5 di chuyển hướng nam, phía trên đường Kent-Des Moines. Việc xây dựng sẽ nhiều hơn vào đầu năm 2022 khi đội thi công tiến hành công việc trên cầu South 216th mới.