Skip to main content

Dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến đường 24th Avenue S – Điều gì diễn ra tiếp theo?

Điều gì diễn ra tiếp theo?

Vào mùa thu này, nhà thầu của chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên I-5 và đường Kent-Des Moines, bên dưới I-5. Công việc ban đầu bao gồm chuyển làn đường trên I-5 di chuyển hướng nam về phía dải phân cách, để đội thi công có thể mở rộng cầu I-5 di chuyển hướng nam, phía trên đường Kent-Des Moines. Việc xây dựng sẽ nhiều hơn vào đầu năm 2022 khi đội thi công tiến hành công việc trên cầu South 216th mới.