Skip to main content

24th Ave South interchange

24th Ave South interchange

Sa hilagang dulo ng SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South Expressway Project, ang aming kontratista ay magtatayo ng bagong 24th Avenue South interchange at ang bagong seksyon ng SR 509 sa pagitan ng SR 99 at 24th Avenue South. Nakakadagdag ng access yung interchange sa southbound SR 509 mula sa 24th Avenue South, kung saan matatagpuan ang ilang malalaking bodega. Magagawa din ito ng access sa 24th Avenue South mula sa northbound SR 509, na mabibigyan ng bagong koneksyon sa Sea-Tac International Airport na umiiwas sa SR 518.

Ang bagong 24th Avenue South interchange ay magbibigay ng access sa pagitan ng SR 509 Expressway at Sea-Tac International Airport, pati na rin ang mga bodega sa kahabaan ng 24th Avenue South at higit pa.
Ang bagong 24th Avenue South interchange ay magbibigay ng access sa pagitan ng SR 509 Expressway at Sea-Tac International Airport, pati na rin ang mga bodega sa kahabaan ng 24th Avenue South at higit pa.

Ano ang maaari ninyong asahan?

Gagawa tayo ng mga bagong rampa at highway sa oras ng liwanag ng araw at aasahan ang limitadong epekto sa trapiko sa lugar, mga residente at mga negosyo. Magkakaroon ng ilang mga paghihigpit sa lane ng 24th Avenue South kapag ikinonekta namin ang mga rampa sa 24th Avenue South.

Iskedyul

Ang konstruksyon ng 24th Avenue South at SR 509 highway ay magsisimula sa unang bahagi ng 2023 at makukumpleto sa unang bahagi ng 2024.

Ipabahagi ang inyong mga tanong o komento sa parte ng proyekto sa aming “comment page” dito.