Skip to main content

I-5/SR 516 Interchange

I-5/SR 516 Interchange

Ang kasama sa I-5/SR 516 interchange improvements:

  • Muling pagtatayo ng mga rampa at pagdaragdag ng mga daanan upang mapabuti ang daloy ng trapiko
  • Paggawa ng bagong Veterans Drive undercrossing ng I-5, pagkonekta sa Veterans Drive sa southbound I-5 off-ramp at northbound on-ramp, na lumilikha ng parallel roadway papunta sa Kent Des Moines Road (SR 516) upang mapabuti ang daloy ng trapiko sa interchange
  • Pagbuo ng mas malawak na bangketa at daanan ng nakabahaging paggamit.

Ano ang maaari ninyong asahan?

  • Kung magmamaneho kayo sa I-5, maaari ninyong asahan na makakita ng mga paglilipat ng lane sa magkabilang direksyon upang mapalawak ng mga tripulante ang I-5 na tulay sa ibabaw ng Kent-Des Moines Road, gumawa ng mga bagong rampa sa SR 509, at maitayo ang bagong Veterans Drive I-5 undercrossing . Kasama sa mga paglilipat ng lane ang paglipat ng northbound HOV lane sa southbound na bahagi ng I-5 sa 2024. Maaari ninyo din asahan ang mga paminsan-minsang pagsasara ng interchange ramp sa buong konstruksyon.
  • Kung naglalakad kayo, nagbibisikleta o gumagamit ng transit sa lugar na ito, hindi magbabago ang inyong access / ruta hanggang 2024 kung kailan magsasara ang isa sa dalawang pasilangan na bus bay. Ang bagong eastbound SR 516 bus stop ay magbubukas sa huling bahagi ng taon. Sa 2025, pansamantalang lilipat ang pedestrian access sa eastbound side ng SR 516.
  • Kung nakatira kayo o nagtatrabaho sa lugar na ito maaari ninyong asahan ang mga tipikal na epekto ng konstruksiyon kabilang ang mabigat na kagamitan, ingay, at trabaho sa gabi sa I-5.
Ang isang muling na-configure na SR 516 interchange ay may kasamang mga bagong rampa na nagbibigay ng mga koneksyon sa pagitan ng SR 509 at I-5 at mga non-motorized na pagpapabuti, ay magpapadali para sa mga taong nagmamaneho, naglalakad, nagbibisikleta at gumagamit ng transit upang maglakbay sa lugar.
Ang isang muling na-configure na SR 516 interchange ay may kasamang mga bagong rampa na nagbibigay ng mga koneksyon sa pagitan ng SR 509 at I-5 at mga non-motorized na pagpapabuti, ay magpapadali para sa mga taong nagmamaneho, naglalakad, nagbibisikleta at gumagamit ng transit upang maglakbay sa lugar.
Ang bagong Veterans Drive undercrossing at extension ay magbibigay ng bagong opsyon upang ma-access ang I-5 galing sa Kent Valley. Ang larawan ng  NB I-5 ay magkokonekta sa bagong SR 509 Expressway.
Ang bagong Veterans Drive undercrossing at extension ay magbibigay ng bagong opsyon upang ma-access ang I-5 galing sa Kent Valley. Ang larawan ng  NB I-5 ay magkokonekta sa bagong SR 509 Expressway.

Iskedyul

Dahil sa malawak na pagpapahusay na plano para sa I-5/SR 516 interchange at southbound I-5, ang mga construction crew at ang kanilang trabaho sa lugar na ito ay magsisimula sa huling bahagi ngayong taon (2021) at matatapos sa kalagitnaan ng 2025.

Ipabahagi ang inyong mga tanong o komento sa parte ng proyekto sa aming “comment page” dito.