Skip to main content

Pangkalahatang-ideya ng proyekto

Ano ang kabilang sa proyekto?

Ang mga pangunahing tampok ng SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South – Expressway Project ay kinabibilangan ng:

  • Muling pagtatayo ng I-5/SR 516 interchange
  • Pagbuo ng bagong daanan, parallel sa I-5, na nag-uugnay sa SR 509 sa Veterans Drive sa Kent
  • Nagbibigay ng bagong access sa pamamagitan ng Veterans Drive at isang bagong northbound lane sa I-5 sa pagitan ng interchange sa SR 516 at ng bagong koneksyon sa I-5/SR 509.
  • Pagbuo ng bagong South 216th Street na tulay sa ibabaw ng I-5
  • Pagbuo ng bago at pagpapalawak ng mga umiiral na pang-ingay na pader
  • Paggawa ng mga bagong rampa na nagkokonekta sa I-5 at SR 509 at sa unang milya ng bagong SR 509 Expressway
  • Paggawa ng bagong interchange sa 24th Avenue South

Timeline ng proyekto

Ang SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South Expressway Project ay ang pangalawang kontrata sa pagtatayo (Stage 1b) ng SR 509 Completion Project. Magsisimula ang konstruksyon sa huling bahagi ng 2021 at magtatapos sa 2025. Kukumpletuhin ng WSDOT ang SR 509 Completion Project na may ikatlong kontrata sa pagtatayo (Stage 2) sa pagitan ng 2024 at 2028. Stage 1a, na kinabibilangan ng bagong SR 99 bridge ay kasalukuyang ginagawa bilang bahagi ng Proyekto ng light rail ng Federal Way Link Extension ng Sound Transit.

Tinatapos ng kontraktor ang disenyo at sisimulan ang konstruksiyon ngayong taon (2021). Ang pangunahing konstruksyon ay magsisimula sa 2022 at tatagal ng halos apat na taon upang makumpleto.
Tinatapos ng kontraktor ang disenyo at sisimulan ang konstruksiyon ngayong taon (2021). Ang pangunahing konstruksyon ay magsisimula sa 2022 at tatagal ng halos apat na taon upang makumpleto.