Skip to main content

Ano ang susunod?

Ano ang susunod?

Ngayong Fall season, magsisimula ang magtrabaho ang aming kontratista sa I-5 at sa Kent-Des Moines Road, sa ilalim ng I-5. Kasama sa maagang trabaho ang paglilipat ng southbound I-5 lane patungo sa median upang mapalawak ng mga crew ang southbound na I-5 na tulay sa ibabaw ng Kent-Des Moines Road. Tataas ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2022 habang sinimulan ng mga crew ang trabaho sa bagong South 216th Bridge.