Skip to main content

SR 509, I-5 hanggang 24th Avenue South – Expressway Project (Stage 1b) – Komento

Tulungan kaming panatilihin kayong alam sa panahon ng konstruksyon!

Salamat sa pagbisita sa SR 509 Completion Project Online Open House! Maaaring magbigay ng anumang mga komento na mayroon ka tungkol sa proyektong ito.

Ang mga sumusunod na demograpikong tanong ay tumutulong sa amin na matiyak na kami ay nakakarinig mula sa isang magkakaibang grupo ng mga tao. Lahat sila ay opsyonal. Ang iyong mga sagot ay kumpidensyal at ipapangkat sa mga sagot ng iba pang mga sumasagot.

Paano kayo nag-i-identify?

Ilang taon na kayo?

Ano ang lahi ninyo? (pumili lahat ng nalalapat)

Ano ang kabuuang kita ng iyong sambahayan para sa 2021, bago ang mga buwis?

Anong mga lenguahe sa sinasalita ninyo sa bahay? (pumili lahat ng nalalapat)

+ 2 = 5