Skip to main content

Phí trả chậm cho vé cầu đường chưa thanh toán

English  |  简体字  |  한국어  |  Русский  |  Af Soomaali   |  Español  |  Tiếng Việt  |  الترجمه العربيه

Tìm hiểu thời điểm áp dụng trở lại phí trả chậm cho vé cầu đường chưa thanh toán và cách giảm bớt chi phí trên hóa đơn phí cầu đường

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Good To Go! sẽ lại thu phí trả chậm và áp dụng hình phạt dân sự, cũng như yêu cầu tạm đình chỉ đăng ký với trường hợp không thanh toán phí cầu đường. Một vài chuyến đi trong số này có thể đã được lập hóa đơn cho khách hàng cách đây hơn một năm và vẫn chưa được thanh toán.

Nếu quý vị có vé cầu đường chưa thanh toán, vui lòng thanh toán ngay để tránh bị thu mức phí cầu đường cao hơn. Quý vị cũng có thể thực hiện theo các bước để giảm bớt số tiền phải thanh toán cho hóa đơn chưa trả.

Cách áp dụng phí trả chậm và hình phạt dân sự

Nếu không trả phí cầu đường đúng hạn như được ghi trên hóa đơn phí cầu đường, quý vị sẽ bị thu phí trả chậm là $5. Nếu không trả phí cầu đường trong vòng 80 ngày, quý vị sẽ nhận được thông báo phạt dân sự với tiền phạt là $40 cho mỗi vé cầu đường chưa trả.

Nếu chủ phương tiện không giải quyết hình phạt dân sự trong vòng 20 ngày, Department of Licensing có thể tạm đình chỉ đăng ký phương tiện.

Cách thanh toán hóa đơn phí cầu đường

Cách tốt nhất để thanh toán là thực hiện qua mạng, tại trang MyGoodToGo.com. Hãy nhập thông tin hóa đơn phí cầu đường của quý vị trong ô “Pay, dispute or lower toll bill” (Thanh toán, khiếu nại hoặc giảm số tiền trên hóa đơn phí cầu đường) và nhấp vào “Go” (Thực hiện). Sau đó, quý vị sẽ có thể thanh toán hóa đơn phí cầu đường hoặc mở trương mục Good To Go! để tiết kiệm $1.75 trên mỗi vé cầu đường chưa thanh toán.

Quý vị cũng có thể gọi tới số 1-866-936-8246 và trao đổi với nhân viên hỗ trợ bằng một trong hơn 230 ngôn ngữ khác nhau. Lưu ý chuẩn bị sẵn hóa đơn phí cầu đường ở gần, vì quý vị sẽ cần hóa đơn này để cung cấp những thông tin quan trọng, giúp chúng tôi tìm hóa đơn của quý vị.

Nếu quý vị không tìm được hóa đơn phí cầu đường của mình, hãy chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây để nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể trợ giúp quý vị:

  • Số trên biển số xe, và
  • Tên họ, địa chỉ đã đăng ký với Department of Licensing của chủ sở hữu đã đăng ký của phương tiện

Cách tiết kiệm tiền chi trả cho hóa đơn phí cầu đường

Mở trương mục Good To Go! là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền chi trả cho hóa đơn phí cầu đường chưa thanh toán. Khi mở trương mục, quý vị có thể tiết kiệm $1.75 trên mỗi vé cầu đường chưa thanh toán. Quý vị cũng sẽ tiết kiệm được tới $2 trên tất cả các vé cầu đường trong tương lai nếu chọn mua và dán vé Good To Go! trên xe.

Để mở trương mục, quý vị có thể thực hiện trực tuyến tại trang MyGoodToGo.com hoặc gọi tới số 1-866-936-8246.

Nếu đã bị tính phí trả chậm hoặc hình phạt dân sự, quý vị có thể yêu cầu miễn mọi khoản phí và tiền phạt nếu thanh toán các vé cầu đường ban đầu vào thời điểm yêu cầu. Để yêu cầu miễn phí và miễn phạt, vui lòng gọi tới trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1-866-936-8246 và trao đổi với nhân viên hỗ trợ.

Cách tìm hiểu xem quý vị có hóa đơn phí cầu đường chưa trả hay không

Hóa đơn phí cầu đường được gởi qua đường bưu điện tới địa chỉ được lưu trên hệ thống của Department of Licensing. Đây cũng chính là địa chỉ được ghi trên đăng ký xe của quý vị.

Nếu quý vị cho rằng mình có vé cầu đường chưa thanh toán nhưng đã mất hóa đơn phí cầu đường hoặc chưa từng nhận được, xin gọi tới trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1-866-936-8246 để trò chuyện với nhân viên hỗ trợ. Quý vị sẽ cần cung cấp tên họ và địa chỉ đã đăng ký với Department of Licensing của chủ sở hữu đã đăng ký của phương tiện.

Vé cầu đường chưa thanh toán trên trương mục Good To Go!

Nếu quý vị đã có trương mục Good To Go! và có số dư âm, vui lòng thanh toán sớm nhất có thể. Sau khi chúng tôi thu phí trả chậm và tiền phạt dân sự trở lại từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, mỗi vé cầu đường chưa thanh toán sẽ bị thu thêm $2 cho mỗi vé cầu đường chưa thanh toán trên trương mục Good To Go! của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ gởi hóa đơn phí cầu đường loại Trả Qua Thư cho quý vị qua đường bưu điện.