Skip to main content

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup – Điều gì đang diễn ra?

Ngân sách và các giai đoạn của dự án đường mòn

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup (T2P) được quy hoạch theo nhiều đoạn:

  • Đoạn từ đường 70th Avenue tại Fife đến SR 509 tại Tacoma sẽ được hoàn thành thông qua việc thi công dự án SR 167 giai đoạn 1b, từ năm 2022 đến năm 2026.
  • Đoạn giữa Puyallup và Fife (thuộc dự án SR 167 Giai đoạn 2) và trung tâm thành phố Tacoma đã nhận được ngân sách cho việc đánh giá kỹ thuật và môi trường sơ bộ, trong thời gian các đối tác tìm kiếm nguồn kinh phí xây dựng tiềm năng.
Ngân sách và các giai đoạn của đường mòn khu vực T2P
Ngân sách và các giai đoạn của đường mòn khu vực T2P

Tuyến đường mòn SR 167 giai đoạn 2 sẽ kết nối tới trung tâm giải trí Puyallup

Vào tháng 1 năm 2022, các đối tác của dự án Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup (T2P) đã hoàn thiện tuyến đường giữa Fife và Puyallup để đưa vào kế hoạch dự án SR 167 Giai đoạn 2. Tuyến đường dọc SR 167 sẽ giảm bớt tác động của các phương tiện cơ giới, mang lại trải nghiệm đường mòn an toàn, thoải mái hơn.

Tuyến đường mòn khu vực T2P dọc hành lang SR 167 Giai đoạn
Tuyến đường mòn khu vực T2P dọc hành lang SR 167 Giai đoạn 2

Đoạn này của đường mòn khu vực T2P sẽ có kết nối đến Trung tâm giải trí Puyallup. Chúng tôi đã lắng nghe từ đối tác và cộng đồng rằng Trung tâm giải trí sẽ là một điểm đến quan trọng từ đường mòn này; tuy nhiên, để kết nối đến Trung tâm giải trí, đòi hỏi đường mòn phải băng từ phía tây sang phía đông của đường xe chạy (như trong bản đồ bên dưới). Sau khi tham khảo nhóm cố vấn về đường mòn, đội dự án đã quyết định: một hầm vượt bên dưới cao tốc là giải pháp tốt nhất để kết nối đường mòn với Trung tâm giải trí.

Lộ trình được ưa chuộng của đường mòn để đến Trung tâm giải trí Puyallup
Lộ trình được ưa chuộng của đường mòn để đến Trung tâm giải trí Puyallup

Hầm vượt bên dưới cao tốc sẽ tạo nên kết nối tốt nhất đến các điểm đến hiện tại và tương lai trong khu vực. Đội dự án sẽ thiết kế hầm vượt sao cho tạo cảm giác thông thoáng và dễ tiếp cận, cân nhắc đến các yếu tố như ánh sáng, an ninh và mạng lưới khu vực.

Ảnh minh họa về hầm vượt mong muốn. Đường mòn Scott Pierson băng bên dưới đường South 19 St tại Tacoma
Ảnh minh họa về hầm vượt mong muốn: Đường mòn Scott Pierson
băng bên dưới đường South 19 St tại Tacoma