Skip to main content

Ano ang susunod?

Sa tag-araw ng 2022, uumpisahan ng WSDOT ang proseso sa paggawa ng development proposal, maghahanap ng kwalipikadong pangkat ng kontraktor, para sa SR 509, 24th Avenue South hanggang South 188th Street– New Expressway Project. Sa 2023, pipili ang WSDOT ng kontraktor para sa disenyo-pagpapatayo na magkukumpleto sa huling disenyo sa 2024 at magsisimula ng konstruksyon sa katapusan ng 2024.