Skip to main content

Tagsibol ng 2022- Online Open House ng SR 509 Completion Project

English  |  الترجمه العربيه  |  简体中文  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

Mabuhay!

Ipapagpatuloy ng WSDOT ang huling yugto (pangalawang yugto) ng State Route (SR) 509 Completion Project na magpapalawak ng SR 509 highway mula sa kung saan ito kasalukuyang nagtatapos sa Sea-Tac International Airport sa Interstate 5 (I-5).

Inihahandog ng online open house ang pangalawang yugto (Stage 2) ng proyekto, na tawag ding SR 509, 24th Avenue South to South 188th Street – New Expressway Project, na itinakdang simulan ang konstruksyon sa katapusan ng 2024.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa aktibidad ng proyekto na kasalukuyang sumasailalim sa konstruksyon, bisitahin ang WSDOT’s SR 509 Completion Project home page.

Bakit Online Open House?

Ang mga open house ay nagbibigay ng oportunidad sa mga miyembro ng komunidad upang malaman ang pag-unlad ng proyekto at pag-paplano, magtanong, at magbigay ng payo sa WSDOT.

Dahil ang SR 509 Completion Project ay nakatanggap ng puhunan, ang WSDOT ay gumawa ng limang open house bukod pa sa nagaganap na pagsasaayos at pagkasosyo sa lokal, estado, at pederal na mga ahensya at organisasyon ng komunidad. Ang mahahalagang feedback na nakuha galing sa mga aktibidad na ito ay nagbigay payo sa pagsasaayos ng disenyo, at pagpapatupad ng proyekto.

Ang online format ay nangangahulugan na maaari kayong bumisita sa oras at lugar na napapanahon sa inyo.

Papaano makilahok

  1. Bisitahin ang bawat pahina upang malaman ang tungkol sa proyekto at ang mga pangunahing tampok
  2. Magbigay ng komento sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-klik sa  “Ibahagi ang inyong mga saloobin” na nasa sidebar
  3. Mag sign-up para sa mga darating na virtual o in-person na oportunidad upang makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-klik sa “Manatiling napapanahon” na nasa sidebar

Ang online open house ay magiging aktibo sa pagitan ng Mayo 23 hanggang Hunyo 30, 2022.