Skip to main content

Dự thảo khuyến nghị

Chúng tôi xác định đề xuất sơ thảo như thế nào?

Từ phân tích và phản hồi của đối tác và thành viên cộng đồng về ba kịch bản hiệu chỉnh, nhóm đã xác định dự án hoặc chiến lược nào mang lại lợi ích lớn nhất và giúp đạt được mục tiêu của Kế hoạch tổng thể SR 167. Những dự án và chiến lược đó sẽ bao gồm trong đề xuất sơ thảo của chúng tôi.

Nghiên cứu sau cùng cho Kế hoạch Tổng thể SR 167 sẽ được công bố vào tháng 6, trình bày chi tiết về đề xuất và kết quả sau cùng.