Skip to main content

Kế hoạch tổng thể SR 167 – Liên lạc với chúng tôi

Giữ liên lạc

Phản hồi của Quý vị rất quan trọng đối với WSDOT và chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến ​​đóng góp của công chúng suốt quá trình nghiên cứu. Vui lòng liên lạc WSDOT nếu có câu hỏi hoặc góp ý, bằng cách gửi email đến April Delchamps theo địa chỉ: DelchaA@wsdot.wa.gov