Skip to main content

SR 167 Master Plan – Ano ang alam namin sa ngayon?

Ano ang pinag aaralan ng WSDOT sa ngayon?

Ginagamit ng WSDOT ang mga oras upang maintindihan ang kasalukuyang kondisyon at kondisyon sa hinaharap ng koridor ng SR 167.

Pakikipag ugnayan sa komunidad

Gumawa ang WSDOT oras upang makinig sa mga lokal na organisasyon. Ang mga organisasyon ay nagbigay ng pangunahing kaalaman tungkol sa mga komunidad na higit ang mga pangangailangan sa loob ng lugar ng pag aaral ng SR 167. Pinag usapan ang prayoridad ng katarungan at kabilang dito ang pangangailangan sa serbisyo para makauwi sa bahay galing sa pampublikong transit, higit pang serbisyo sa rota ng transit sa koridor, lalo na sa direksyon na silangan- kanluran na rota, at mas mabuting transit akses papunta sa job centers. Kasama sa iba pang saloobin ay ang epekto ng mabigat na trapiko sa pagbiyahe ng tao at bagay (freight trucks) sa rehiyon at limitadong bilang ng aktibong transportasyon (sidewalk, bike lane, at trails).

Ngayong summer, ang WSDOT ay magsasagawa ng workshops na prayoridad ang katarungan para sa mga komunidad. Ang mga workshop na ito ay magagamit upang gumawa at maintindihan ang benepisyo ng iba’t ibang solusyon sa transportasyon, at upang matuklasan ang solusyon sa pangangailangan ng komunidad.

Itsura ng Komunidad

Gumagawa ang WSDOT ng Istura ng Komunidad na nagpapakita na ang mga komunidad na higit ang pangangailangan na nasa lugar ng pag aaral ay higit pa kompara sa apat na probinsya sa Puget Sound Regional Council geography ( Snohomish, Kitsap, King, at Pierce Counties). Ang mga komunidad na higit ang pangangailangan ay matatagpuan sa hilaga ng King-Pierce County line sa loob ng lugar ng pag aaral ng SR 167 Master. Ang mga komunidad na ito ay maaaring may lubos na pag-aalala sa kaligtasan, sagabal sa teknolohiya,  gipit sa gastos o oras.

Summary ng Paggamit ng Lupa, Kabahayan, at Pagtatrabaho

Kabilang sa lugar ng pag aaral ang pinakamalaking grupo ng manufacturing at warehousing/distribution sa rehiyon ng Pacific Northwest. Higit sa one-third ng kasalukuyang lugar ng pag aaral ay nagtatrabaho sa manufacturing centers. Mayroong higit-kumulang na 236,000 unit ng kabahayan at 401,500 na trabaho sa lugar ng pag aaral ngayon.

Hinuhulaan na sa 2050, mayroong higit-kumulang na 433,000 unit ng kabahayan (tumaas ng 84 porsyento) at 645,300 na trabaho (tumaas ng 61 porsyento).

Sistema ng Freight

Ang SR 167 ay ang pangalawang pinaka abalang freight koridor sa estado, na nagbibigay daan sa 10,000 na trak araw-araw. Ang trak flow na ito ay kumakatawan sa 10-20 porsyento ng buong sasakyan sa freeway. Humigit-kumulang sa 9 porsyento lamang ng freight trips ay dumadaan sa buong koridor, kung kaya’t ang karamihan ay nagsisimula or humihinto sa loob ng lugar ng pag aaral. Tinatantiya na ang numero ng freight araw-araw ay tataas ng 50 porsyento sa 2050.

Sistema ng Aktibong Transportasyon

Ang sistema para sa mga taong naglalakad at nagbibisikleta ay hindi kumpleto at hindi konektado dahil sa mga suburban development patterns. Humigit-kumulang na kalahati ng lokal na kalye at koneksyon sa SR 167 ay mayroong bangketa sa parehong gilid at higit sa kalahati ay walang pasilidad para sa bisikleta. Ilang rehiyonal na trails sa loob ng lugar ng pag aaral ay nagbibigay ng malakas na koneksyon sa gitna ng bahay at negosyo, lalo na sa nagbibisikleta.

Sistema ng Transit

Karamihan ng taong sumasakay ng transit at mga serbisyo ay nasa hilaga ng SR 18. Ang pinakamaraming rota ay sa direksyon ng hilaga-timog, at kasama dito ang:

  • Sound Transit Sounder S Line na tren
  • King County Metro Bus Routes 150, 160, 165

Sa 2050, mayroong mas maraming puhunan sa transit sa loob ng lugar ng pag aaral. Mag dadagdag ang King County Metro at Pierce Transit ng rota sa direksyon ng silangan-kanluran upang i-konekta sa Sound Transit Link light rail extension.

Patterns ng Paglalakbay

Base sa datos, karamihan ng paglalakbay sa SR 167 ay nagsisimula or nagtatapos sa timog ng SR 18. Mas maraming tao ang nakatira sa hilaga ng SR 18. Mas maraming trabaho sa hilaga ng SR 18.

Karamihan ng paglalakbay ng trak ay nagsisimula or nagtatapos sa loob ng lugar ng pag aaral. Ang importanteng pattern ng paglalakbay ng trak na mahaba ang biyahe ay sa pagitan ng eastern Washington at Port of Tacoma at iba pang lokasyon sa timog katabi ng I-5 gamit ang SR 167.

Karamihan ng paglalakbay sa aktibong transportasyon (mga taong naglalakad o nagbibisikleta) ay nasa Regional Growth Centers.