Skip to main content

Mga Pinondohan na Proyekto

Baseline: Mga Pinondohan na Proyekto

Makakadagdag ang panghuling rekomendasyon ng SR 167 Master Plansa mga pamumuhunan sa loob at labas ng lugar ng pinag-araalan na nagbibigay ng koneksyon sa rehiyon. Ang mga proyektong ito ay kasalukuyang pinondohan o malamang na ganap na mapondohan. Bubuoin ang rekomendasyon ng SR 167 Master Plan mula sa malalaking pamumuhunan na ito sa ating multimodal na sistema ng transportasyon.

Pinondohan na mga proyekto at strategies:
 • Express toll lane sa I-405 mula Renton hanggang Bellevue
 • SR 509 Completion Project na kumukonekta sa SeaTac at Kent
 • Southbound (patungong timog) auxiliary lane sa I-5 mula SR 516 hanggang S. 272nd Street
 • Southbound auxiliary lane sa SR 167 mula SR 516 hanggang S. 277th Street
 • Express toll lane southbound sa SR 167 mula sa Ellingson Road hanggang SR 410
 • SR 167 Completion Project na kumukonekta sa Puyallup sa Port of Tacoma
 • Pagpapalawak ng Stewart Road Bridge sa ibabaw ng White River
 • Proyekto ng Canyon Road Regional Connection
 • Serbisyo ng Stride Bus Rapid Transit ng Sound Transit sa I-405 mula Lynnwood hanggang Burien.
 • Ang Rapid Ride I Line ng King County Metro na kumukonekta sa Renton, Kent, at Auburn
 • Pagpapahaba ng Link light rail ng Sound Transit papuntang Federal Way at Tacoma • Pag-access sa istasyon ng Sound Transit at pagpapahusay sa paradahan sa Kent, Auburn, Sumner, at Puyallup
 • Tacoma hanggang Puyallup Regional Trail
 • I-update ang mga kagamitan (mga camera at iba pang teknolohiya) para sa mga express toll lane sa SR 167 sa pagitan ng I-405 at SR 410
 • Ilang lokal na proyekto upang tukuyin ang lokal na trapiko at mga isyu sa pag-access ng freight sa mga interseksyon at daanan • Maraming mga lokal na proyekto upang mapabuti ang mga sidewalk, pasilidad ng ADA, at mga tawiran ng pedestrian at trail