Skip to main content

Nghiên Cứu Đường Hành Lang SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South

English  |  Español  |  Soomaali

Xa Lộ Tiểu Bang (State Route, SR) số 900/Martin Luther King Jr. Way South ở Skyway là một tuyến đường hành lang có lưu lượng qua lại lớn, kéo dài từ Renton đến Seattle. Hiện tại, SR 900 vẫn chưa có vỉa hè hoàn thiện, vẫn còn vấn đề hiệu suất và vận hành khai thác đường bộ cần được giải quyết. Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT) đang nghiên cứu đường hành lang SR 900, đoạn từ 57th Avenue South đến ranh giới thành phố Renton, để xác định các cách cải thiện tuyến đường hành lang này cho tất cả những người sử dụng.

Bản đồ khu vực Nghiên Cứu Đường Hành lang SR 900, đoạn từ 57th Avenue South đến South 135th Street/ranh giới thành phố Renton
Bản đồ khu vực Nghiên Cứu Đường Hành lang SR 900, đoạn từ 57th Avenue South đến South 135th Street/ranh giới thành phố Renton

Cách tham gia

Vui lòng xem xét các tài liệu có trong buổi tiếp xúc cộng đồng công khai trực tuyến này và chia sẻ những mối quan ngại cũng như ưu tiên của quý vị với chúng tôi. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp làm rõ tầm nhìn của cộng đồng đối với tuyến đường hành lang này và giúp chúng tôi xây dựng các chiến lược cải thiện.

Truy cập các trang sau để tìm hiểu về tuyến đường hành lang này và chia sẻ suy nghĩ của quý vị:

Bản đồ đường hành lang

Hiện Trạng

Target Zero

Khảo sát và các bước tiếp theo


Nhấp vào nút “Next” (Tiếp theo) để xem bản đồ đường hành lang.