Skip to main content

Jadwalka & Talaabooyinka Xiga

 • Dayrta 202
  Bilawga
 • Jilaalka 2022- Gu’ga 2022
  Daah ka rogista
  Dib u eegista Shuruucda iyo Waxyaabaha caalamiga ah
 • Xagaaga 2022
  Falanqaynta Hababka
 • Dayrta 2022- Jilaalka 2023
  Qorshaha Horumarinta
 • Guga 2023
  Talaabooyinka Xiga
  Macluumaad dheeri ah ayaa la heli doonaa marka qorshuhu soo baxo
 • Febraayo 2022
  Furitaanka Guriga Onlaaynka ah
 • Dayrta 2022
  Hababka Lasoo jeediyay
 • Jilaalka 2023
  Qorshaha qabyo qoraalka ah ayaa diyaar u ah faallooyinka dadweynaha
 • Guga 2023
  Qorshaha Horumarinta