Skip to main content

Chương trình giới thiệu trực tuyến công khai của CACC – GiớI thiệu

Chúng tôi nhận ra rằng đại dịch đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đi lại bằng đường hàng không. Mô hình và dữ liệu từ trước đến nay cho thấy việc giảm nhu cầu đối với hoạt động đi lại của hành khách đi máy bay chỉ là tạm thời, và nhu cầu này sẽ tiếp tục tăng lên theo thời gian. Dựa trên mô hình và nhu cầu hiện tại, nhu cầu về các chuyến bay chở khách và không vận hàng hóa sẽ vượt quá năng lực đáp ứng trong tương lai gần.

Aviones comerciales despegando en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
Tín dụng: Port of Seattle

Quý vị nghĩ sao?

Nếu phải lựa chọn giữa các phương án sau, quý vị sẽ chọn phương án nào?

Ủy Ban Điều Phối Hàng Không Thương Mại (CACC) đã thông qua các nguyên tắc định hướng cho đề xuất của họ với Cơ Quan Lập Pháp. Vui lòng cho biết những nguyên tắc này quan trọng như thế nào đối với cá nhân quý vị.

  • Các đề xuất phải đem lại lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn.
  • Các đề xuất này phải khả thi về mặt kinh tế.
  • Các đề xuất này phải đảm bảo trách nhiệm với môi trường.
  • Các đề xuất này không được tác động lớn đến những cộng đồng vẫn luôn thiệt thòi từ trước đến nay.
+ 2 = 5