Skip to main content

Chương trình giới thiệu trực tuyến công khai của CACC – Sân Bay của Tương lai

Các phần sau đây liên quan đến sự phát triển của công nghệ. Công nghệ phát triển cho thấy tiềm năng lớn trong việc giúp đáp ứng các yêu cầu từ nhu cầu và giải quyết tác động môi trường, nhưng đa phần công nghệ vẫn đang trong quá trình phát triển. Ủy Ban đang tiếp tục nghiên cứu xem công nghệ có thể giúp giải quyết các vấn đề về dịch vụ không vận hành khách thương mại, không vận hàng hóa và hàng không chung như thế nào, nhưng đa phần công nghệ đó cần phải đạt đủ độ chín trước khi đem lại tác động lớn cho hoạt động không vận.

Công nghệ tàu bay hiện tại, đặc biệt là với những chuyến bay đường dài, vẫn còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và những tác động môi trường đi kèm của chúng cho tương lai có thể dự đoán trước. Dù vậy, việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (Sustainable Aviation Fuel, SAF) và công nghệ tàu bay mới cho thấy tiềm năng giảm đáng kể các tác động có hại đến môi trường, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận, tăng tính tiện lợi, đặc biệt là với những chặng bay ngắn hơn. SAF hiện đang được sử dụng tại tiểu bang nhưng với lượng tương đối nhỏ.

Một "sân bay của tương lai" sẽ có diện mạo ra sao?

Rất có thể, trong thập kỷ tiếp theo, sẽ có những chiếc tàu bay cỡ nhỏ, gồm 9-11 chỗ, với lượng phát thải bằng 0 và ít tiếng ồn hơn, phục vụ mục đích thương mại. Cũng có thể người ta sẽ xây dựng một “sân bay của tương lai” tích hợp với mô hình sản xuất điện năng sạch, có thể cho phép vận tải bền vững cả ở mặt đất và trên không. Cần lưu ý rằng, tàu bay phát thải bằng 0 chưa thể giúp đáp ứng nhu cầu đúng nghĩa trong vài năm tới.

Nhờ có nhiên liệu thay thế và các tiến bộ trong công nghệ tàu bay mà sân bay của tương lai có thể gây ít tác động từ tiếng ồn hơn và cho khả năng phát thải từ tàu bay bằng hoặc gần bằng 0. Dù chi phí vận hành và bảo dưỡng dự kiến sẽ thấp hơn so với sân bay truyền thống, song chi phí ban đầu để xây dựng một “sân bay của tương lai” bảo vệ môi trường dự kiến sẽ là khá lớn.

Quý vị nghĩ sao?

Xin cho biết mức độ ủng hộ của quý vị đối với việc Tiểu Bang áp dụng công nghệ xanh và theo đuổi khái niệm một “sân bay của tương lai” mới và bảo vệ môi trường?

Tàu bay chạy điện

Một ý tưởng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai đối với các chuyến bay thương mại sẽ là tăng năng lực của sân bay quy mô nhỏ để hỗ trợ các chuyến bay chặng ngắn bằng tàu bay chạy điện, sẽ giúp giảm đáng kể tiếng ồn và không phát thải. Tiểu bang Washington đang tiên phong phát triển tàu bay chạy điện – chiếc tàu bay đầu tiên chạy điện hoàn toàn để phục vụ chuyến bay thương mại đã hoàn thành lần bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2019 bằng động cơ do magniX, Everett, sản xuất, và một số công ty khác có trụ sở tại Washington đang đẩy mạnh lĩnh vực hàng không điện.

Electric aircraft
Tín dụng: magniX

Dựa trên kết quả thử nghiệm hiện tại, tàu bay chở khách phát thải bằng 0 có thể sẵn sàng phục vụ vào giữa thập niên 2020 và đầu thập niên 2030. Chi phí đi kèm để vận hành và bảo dưỡng loại tàu bay này sẽ thấp hơn tàu bay truyền thông, do đó có thể được phân phối rộng rãi hơn ở nhiều sân bay. Tuy nhiên, tàu bay chạy điện chỉ có thể di chuyển với cự ly hạn chế, có nghĩa là cần được bảo trì chủ yếu ở các điểm đến trong khu vực. Với những chuyến bay dài hơn, tàu bay chạy điện có thể chở khách tới một sân bay trung tâm, tại đó khách sẽ bay nối chuyến tới điểm đến cuối của họ. Như đã nói ở trên, tàu bay phát thải bằng 0 chưa thể giúp đáp ứng nhu cầu đúng nghĩa trong vài năm tới.

Quý vị nghĩ sao?

Quý vị ủng hộ ở mức độ nào với ý tưởng phục vụ các tuyến trong khu vực và giúp nối chuyến tới các sân bay trung tâm bằng việc tăng dịch vụ hàng không giảm phát thải đáng kể hoặc phát thải bằng 0, được phân bố theo khu vực địa lý trên khắp tiểu bang?

Dưới đây là một số kết quả tiềm năng của việc có thêm sân bay phục vụ trong khu vực, được phân bố trên khắp Tiểu Bang Washington. Xin cho biết mức độ ủng hộ của quý vị với các kết quả sau:

  • Tăng khả năng tiếp cận sân bay ở các khu vực trong tiểu bang mà hiện chưa có khả năng tiếp cận đó
  • Cộng đồng địa phương sẽ cần chịu một số chi phí phát triển sân bay
  • Giảm tác động từ hoạt động hàng không lên chất lượng không khí so với hiện tại
  • Dịch vụ sân bay mới có thể khuyến khích tăng trưởng kinh tế địa phương hơn nữa
  • Dịch vụ sân bay mới có thể khuyến khích tăng trưởng dân số hơn nữa
  • Nối chuyến từ sân bay trung tâm tới điểm đến bên ngoài khu vực của chúng ta
+ 2 = 5