Skip to main content

Online na open house ng CACC

Maligayang pagdating!

English  |  Español  |  አማርኛ  |  عربي  |  简体中文  |  中國傳統的  |  Français  |  日本  |  한국인  |  Pусский  |  Af Soomaali  |  Tagalog  |  ไทย  |  ትግርኛ  |  Tiếng Việt

Kasabay ng paglaki ng rehiyon ng Puget Sound, tumitindi rin ang demand para sa (aviation) pagbiyahe sa himpapawid. Ayon sa mga kamakailang pagtataya, madodoble ang demand pagsapit ng 2050. Ibig sabihin, sa kabila ng mga pinaplanong pagpapalawak sa Seattle-Tacoma International Airport at posibilidad na mapalaki ang Paine Field, tinatayang 27 milyon ang hindi matutugunang boarding ng pasahero bawat taon.

Sa katulad na paraan, pagsapit ng 2050, tinatayang higit pa sa madodoble ang demand para sa air cargo, at inaasahan ding lalawak ang general aviation, kasama ang mga pribado at recreational na flight, chartered flight, at emergency na serbisyo para sa pagpapagamot at sunog sa buong estado.

Ginawa ng Lehislatura ng Estado ng Washington ang Commercial Aviation Coordinating Commission (Komisyon sa Pag-coordinate ng Komersyal na Aviation, CACC) para magrekomenda ng iisang gustong lokasyon para sa isang bagong paliparan para sa komersyal na serbisyo pagsapit ng Pebrero 15, 2023. Puwede kang matuto pa tungkol sa CACC at charge nito sa aming website.

Kinikilala ng CACC ang pangangailangan ng system approach at mas nakatuong atensyon sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa nakalipas na taon, kasama sa mga pinagtuunan ang isang mas malawak na estratehiyang:

  • Tumutugon sa tatlong magkakaibang gap sa kapasidad – passenger aviation, air cargo, at general aviation –sa pamamagitan ng mga solusyong naaangkop sa mga natatanging pangangailangan ng mga ito
  • May mga rekomendasyon para mabawasan ang mga epekto sa kapaligiran
  • May pambuong-estadong pagpaplano para makatulong sa pagbibigay ng mga solusyon sa kapasidad
  • Tumitiyak na walang komunidad na naaapektuhan nang mas matindi kumpara sa iba
Aviones comerciales despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
Credit: AP Photo / Elaine Thompson

Sa unang bahagi ng taong ito, nalaman namin ang saloobin ng mga miyembro ng komunidad na nakatira sa county ng King, Kitsap, Lewis, Mason, Pierce, Skagit, Snohomish, at Thurston tungkol sa mga priyoridad na nauugnay sa aviation at kung paano dapat tugunan ng Commission at WSDOT (Washington State Department of Transportation) ang demand.

Gusto ng CACC na makuha ang opinyon ng publiko sa mga paraang pinag-aaralan namin para mas mahusay na matugunan ang pangangailangan sa passenger, air cargo, at general aviation sa Washington. Mag-click dito para pumunta sa page para sa komento.

Timeline ng proyekto

  • Ginawa ang CACC – Hulyo 28, 2019
  • Na-present ang ulat sa Phase I – Disyembre 2020
  • Mag-present ng hindi bababa sa anim (6) na opsyon – Pebrero 15, 2022
  • Mag-present ng napagpilian nang listahan ng dalawang (2) opsyon – Oktubre 15, 2022
  • I-present ang pinal na inirerekomendang opsyon sa Lehislatura ng Estado ng Washington – Pebrero 15, 2023

Pakitandaang payo lang ang mga rekomendasyon ng CACC. Pagkatapos ng pagsusuri ng lehislatura, kailangang magsagawa ng detalyadong pagsusuri ng pananalapi at kapaligiran, at tumukoy ng mga pagmumulan ng pondo at mangangasiwa sa paliparan para maipatupad ang mga rekomendasyon.