Skip to main content

Điều gì diễn ra tiếp theo?

Mùa hè năm 2022, WSDOT sẽ bắt đầu quá trình phát triển đề xuất, tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực, cho Dự án cao tốc mới – SR 509, từ đường 24th Avenue South đến South 188th Street. Năm 2023, WSDOT sẽ chọn một nhà thầu thiết kế-xây dựng, để hoàn thành thiết kế cuối cùng vào đầu năm 2024 và bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2024.