Skip to main content

Cải thiện môi trường

Trang này mô tả các điểm chính của dự án. Thiết kế được trình bày chỉ là khái niệm. Nhà thiết kế-xây dựng sẽ hoàn thiện lịch trình và thiết kế, và có thể thay đổi so với khái niệm thiết kế này

Cải thiện môi trường

WSDOT cam kết quản lý hiệu quả đất đai và góp phần trách nhiệm trong việc phát triển hệ sinh thái đa dạng trong khu vực. Nhóm dự án bao gồm nhiều chuyên gia và kỹ sư thuộc các chuyên môn khác nhau, từ sinh học môi trường sống của các loài cá đến chuyên gia phân tích tiếng ồn. Cùng làm việc và hợp tác với các liên minh bộ lạc, cơ quan địa phương và thành phố, nhóm dự án đảm nhiệm phát triển thiết kế, giảm thiểu tác động đến các khu vực nhạy cảm và môi trường sống trong khu vực dự án.

Ví dụ: chương trình phục hồi khu vực hai bên đường của WSDOT không chỉ tái bổ sung các loài thực vật bản địa hai bên đường sau khi xây dựng, mà còn tập trung vào việc cải thiện chất lượng nước và không khí, bảo tồn các vùng đất ngập nước và môi trường sống khác, kiểm soát các loài không phải bản địa và bảo vệ chống xói mòn.

Các hoạt động khác của dự án giúp giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên trong khu vực dự án SR 509 bao gồm:

  • Thu gom và xử lý dòng nước mưa
  • Giảm thiểu tác động đến đất ngập nước và vùng đệm đất ngập nước
  • Ngăn chặn tiếng ồn

Quý vị có thể tìm đọc chi tiết Báo cáo đánh giá môi trường của dự án Hoàn thành SR 509 và các tài liệu khác trên trang web của Chương trình cửa ngõ Puget Sound.

Phục hồi đất ngập nước ở SeaTac và Des Moines

Thiết kế bám mục tiêu — ví dụ đường được nâng cao, tạo lối bơi cho cá và lên kế hoạch về quyền ưu tiên di chuyển — giúp giảm bớt xáo trộn không cần thiết cho môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, WSDOT nhận thức rằng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn sẽ kèm hệ quả. Từ đó đã trù bị các dự án giảm thiểu tác động.

Năm 2007, WSDOT đã hoàn thành một khu vực giảm thiểu tác động đất ngập nước ngay phía nam sân bay Sea-Tac. Khu giảm thiểu tác động rộng 3.66 acre thuộc AMB Property giúp bù đắp các tác động không thể tránh của Dự án Hoàn thành SR 509 đối với đất ngập nước, dưới hình thức tái thiết và tăng cường khu đất ngập nước và vùng đệm đất ngập nước.

Bắt đầu hơn một thập kỷ trước khi tiến hành dự án, trù bị các địa điểm giảm thiểu tác động, giúp tránh tổn hại môi trường sống bằng cách thiết lập một hệ sinh thái đất ngập nước hoạt động hoàn chỉnh thậm chí trước khi khởi công.
Bắt đầu hơn một thập kỷ trước khi tiến hành dự án, trù bị các địa điểm giảm thiểu tác động, giúp tránh tổn hại môi trường sống bằng cách thiết lập một hệ sinh thái đất ngập nước hoạt động hoàn chỉnh thậm chí trước khi khởi công.

Ngoài ra, WSDOT đang có kế hoạch thực hiện một dự án khôi phục đất ngập nước thậm chí còn lớn hơn tại Barnes Creek, Des Moines. Toàn bộ khu vực giảm thiểu tác động kéo dài từ đường Kent-Des Moines Road đến đường South 220th Street, và sau khi hoàn thành, sẽ có thể tiếp cận từ đường mòn Des Moines Creek. Địa điểm Barnes Creek này sẽ bù đắp các tác động tiềm ẩn của dự án Hoàn thành SR 509 đối với đất ngập nước.

A map of the Barnes Creek Wetland Mitigation Site showing existing wetland areas and wetland buffer mitigation areas, all labels in Vietnamese.
Việc phục hồi tại Barnes Creek tại Des Moines sẽ tái sinh đất ngập nước và môi trường sống xung quanh bờ (gần khu đất ngập nước) cho các loài động vật hoang dã và thực vật bản địa trong khu vực, ví dụ Oregon Ash.