Skip to main content

Tổng quan về Chương trình Gateway

Thuộc Chương trình của ngõ Puget Sound của WSDOT

Chương trình cửa ngõ Puget Sound bao gồm dự án Hoàn thành SR 509 tại phía nam quận King và dự án Hoàn thành SR 167 tại quận Pierce. Việc triển khai các dự án này cùng thuộc một chương trình cho phép WSDOT hiểu rõ hiệu quả trong việc lập kế hoạch, đánh giá môi trường, thiết kế và xây dựng.

Kết hợp những cải tiến này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của bang, trên phạm vi quốc gia và cả toàn cầu, kết nối các cảng hàng hóa lớn nhất tiểu bang tới các trung tâm phân phối chính tại quận King và Pierce.

Vui lòng theo dõi video Chương trình Gateway của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Chương trình và chi tiết các dự án.