Skip to main content

Cao tốc SR 509

Trang này mô tả các điểm chính của dự án. Thiết kế được trình bày chỉ là khái niệm. Nhà thiết kế-xây dựng sẽ hoàn thiện lịch trình và thiết kế, và có thể thay đổi so với khái niệm thiết kế này.

Cao tốc SR 509

Hai dặm cuối của cao tốc 509 mới với 4 làn xe trải dài từ đường 24th Avenue South đến đường South 188th Street tại SeaTac, nơi cao tốc mới này nối liền cao tốc SR 509 hiện tại.

Nút giao thông SR 509/24th Avenue South sẽ khai trương vào năm 2025 sau khi hoàn tất dặm đầu tiên của cao tốc SR 509, thuộc Giai đoạn 1b của dự án Hoàn thành SR 509.
Nút giao thông SR 509/24th Avenue South sẽ khai trương vào năm 2025 sau khi hoàn tất dặm đầu tiên của cao tốc
SR 509, thuộc Giai đoạn 1b của dự án Hoàn thành SR 509.
Nút giao thông 24th Avenue South sẽ bao gồm đường dẫn vào cao tốc SR 509 đi về phía nam và đường dẫn khỏi cao tốc đi về phía bắc đến đường 24th Avenue South.
Nút giao thông 24th Avenue South sẽ bao gồm đường dẫn vào cao tốc SR 509 đi về phía nam và đường dẫn khỏi cao tốc đi về phía bắc đến đường 24th Avenue South.

Để duy trì tiếp cận với các tuyến đường nội ô trong khu vực, cao tốc này sẽ băng ngang qua đường South 200th Street và Des Moines Memorial Drive và dưới cầu mới tại South 192nd Street. Tại Des Moines, đường South 194th Street sẽ không còn đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa đường 8th Avenue South và Des Moines Memorial Drive. Việc tiếp cận nội bộ vào đường Des Moines Memorial Drive từ đường South 194th Street vẫn được duy trì thông qua đường 11th Place South và South 196th Place. Đường South 196th Street và 18th Avenue South tại SeaTac sẽ không còn phục vụ giao thông cơ giới, thay vào đó, sẽ trở thành một đoạn quan trọng mới thuộc đường mòn đa chức năng Lake to Sound, tài trợ bởi dự án này.

Báo cáo tái đánh giá về môi trường (NEPA) năm 2018 xác nhận rằng thiết kế cập nhật tuân thủ tiêu chuẩn của liên bang và tiểu bang về sức khỏe môi trường, bảo vệ môi trường và công lý môi trường, bao gồm đảm bảo rằng dự án sẽ duy trì tiếp cận hợp lý và đa phương thức cho địa phương và giao thông công cộng.
Báo cáo tái đánh giá về môi trường (NEPA) năm 2018 xác nhận rằng thiết kế cập nhật tuân thủ tiêu chuẩn của liên bang và tiểu bang về sức khỏe môi trường, bảo vệ môi trường và công lý môi trường, bao gồm đảm bảo rằng dự án sẽ duy trì tiếp cận hợp lý và đa phương thức cho địa phương và giao thông công cộng.

Thu phí

Để quản lý nhu cầu giao thông, tạo nguồn vốn thi công dự án và chi phí bảo trì liên tục, vào năm 2019, Cơ quan lập pháp bang Washington đã cho phép thu phí điện tử trên cao tốc SR 509 mới. Chỉ áp dụng cho đoạn mới của SR 509 (từ đường South 188th Street đến I-5); tất cả các đoạn hiện tại của cao tốc SR 509 không phải đóng phí.

Sẽ có một điểm thu phí (không phải trạm thu phí) trên cao tốc SR 509, giữa I-5 và SR 99. Thu phí cao tốc SR 509 mới cho phép WSDOT quản lý tốt hơn lưu lượng giao thông trên hành lang tuyến. Việc tạo thêm kết nối cao tốc này đến các cảng hàng hóa trong khu vực đồng nghĩa các phương tiện chuyên chở hàng hóa sẽ giảm hẳn sử dụng đường nội ô, giúp giảm tắc nghẽn và giảm lượng khí thải do phải dừng liên tục.

Mức phí sẽ thay đổi tùy theo thời gian trong ngày và do Ủy ban giao thông vận tải bang Washington ấn định tuân theo một quy trình công khai, dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2024.