Skip to main content

Tổng quan dự án

Diễn đàn trực tuyến mở cửa từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2021. Dù giai đoạn thu thập ý kiến cộng đồng đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì phần thông tin để Quý vị theo dõi. Nếu có thắc mắc về việc thi công, vui lòng liên lạc Chris Hoffman theo địa chỉ email: hoffmac@consultant.wsdot.wa.gov

Các nội dung chính của dự án?

Các điểm chính của dự án cao tốc SR 509, từ I-5 đến 24th Avenue S. bao gồm:

  • Tái xây dựng nút giao thông I-5/SR 516
  • Xây dựng con đường mới, song song với I-5, kết nối SR 509 đến đường Veterans Drive tại Kent
  • Tạo hướng tiếp cận mới, bằng việc sử dụng đường Veterans Drive; và thêm làn đường mới hướng di chuyển phía bắc trên I-5, từ nút giao thông đến SR 516 đến điểm giao giữa I-5 và SR 509 mới.
  • Xây cầu mới South 216th Street bắc qua I-5
  • Xây mới và nối dài thêm nhiều tường chống ồn
  • Xây đường dẫn mới kết nối I-5 và SR 509, và dặm đầu của cao tốc SR 509 mới
  • Thi công nút giao thông mới tại đường 24th Avenue South
SR 509, từ I-5 đến 24th Avenue S. (Giai đoạn 1b)

Vào ngày 02 tháng 12 năm 2020, WSDOT đã chọn Guy F. Atkinson Construction làm nhà thầu thiết kế-thi công dự án này. Atkinson sẽ hoàn thiện thiết kế vào năm 2021, sau đó sẽ tiến hành thi công dự án, bao gồm các điểm chính được nêu rõ trong diễn đàn trực tuyến này.

Tiến độ dự án

Dự án cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến 24th Avenue S. là hạng mục chính đầu tiên của dự án hoàn thành SR 509. Thi công sẽ bắt đầu vào 2022 và kết thúc vào 2025. SWDOT sẽ hoàn tất dự án hoàn thành SR 509, với giai đoạn 2 từ năm 2024 đến năm 2028.

Nhà thầu sẽ hoàn chỉnh thiết kế sau cùng trong suốt năm 2021. Công trình chính sẽ bắt đầu vào năm 2022 và mất khoảng 4 năm để hoàn tất.
Nhà thầu sẽ hoàn chỉnh thiết kế sau cùng trong suốt năm 2021. Công trình chính sẽ bắt đầu vào năm 2022 và mất khoảng 4 năm để hoàn tất.