Skip to main content

Tiêu điểm: SR 509, cao tốc I-5 và các đường dẫn

Diễn đàn trực tuyến mở cửa từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2021. Dù giai đoạn thu thập ý kiến cộng đồng đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì phần thông tin để Quý vị theo dõi. Nếu có thắc mắc về việc thi công, vui lòng liên lạc Chris Hoffman theo địa chỉ email: hoffmac@consultant.wsdot.wa.gov

SR 509, cao tốc I-5 và các đường dẫn

Phần tiếp theo mô tả điểm chính của dự án. Các thiết kế được trình bày hiện ở mức khái niệm. Nhà thầu thiết kế-thi công sẽ hoàn thiện lịch trình và thiết kế, và có thể khác biệt so với thiết kế sơ thảo này.

  • Xây dựng dặm đầu của cao tốc SR 509 từ đường 24th Avenue South đến I-5 và điểm thu phí điện tử (gần đường South 210th Street).
  • Xây dựng cầu vượt mới I-5 gần đường South 212th Street. Cầu vượt này kết nối I-5 di chuyển hướng bắc đến SR 509 di chuyển hướng bắc.
  • Xây dựng đường dẫn mới khỏi I-5, vừa chếch phía nam đường Military Road South
  • Xây dựng đường dẫn mới di chuyển hướng nam trên SR 509 kết nối SR 509 di chuyển hướng nam và I-5 di chuyển hướng nam.
  • Kết nối các đường dẫn mới đến đường Veterans Drive và nút giao thông SR 516
Cao tốc SR 509 và đường dẫn sẽ tạo kết nối mới đến nhiều trung tâm phân phối và kho hàng
Cao tốc SR 509 và đường dẫn sẽ tạo kết nối mới đến nhiều trung tâm phân phối và kho hàng, cũng như tạo hướng tiếp cận mới để đến và đi từ sân bay quốc tế Sea-Tac.

Tác động của việc thi công

Nhà thầu của chúng tôi sẽ phát triển các kế hoạch cụ thể thi công cầu vượt SR 509 di chuyển hướng bắc. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng cầu vượt trên cao thay vì đường vượt bên dưới sẽ giảm thiểu tác động đến vấn đề di chuyển của người dân. Cầu vượt sẽ loại trừ khả năng đóng cửa I-5 và chuyển làn đường (là một phần của thiết kế ban đầu, trong đó bao gồm xây dựng cầu I-5 để SR 509 mới sẽ ở bên dưới nó). Chi tiết cụ thể về thi công cầu vượt sẽ được thông báo tại buổi họp thi công vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Bản dựng này của nhà thiết kế cho thấy cách thức đường dẫn SR 509 di chuyển hướng bắc đi trên I-5
Bản dựng này của nhà thiết kế cho thấy cách thức đường dẫn SR 509 di chuyển hướng bắc đi trên I-5. Thiết kế này đã giảm đáng kể ảnh hưởng đến I-5. Trong thiết kế ban đầu, đường dẫn đi bên dưới I-5, sẽ đòi hỏi chuyển mạch giao thông hoàn toàn trong thời gian dài suốt quá trình thi công.