Skip to main content

Tổng quan chương trình cửa ngõ

Diễn đàn trực tuyến mở cửa từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2021. Dù giai đoạn thu thập ý kiến cộng đồng đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì phần thông tin để Quý vị theo dõi. Nếu có thắc mắc về việc thi công, vui lòng liên lạc Chris Hoffman theo địa chỉ email: hoffmac@consultant.wsdot.wa.gov

Giới thiệu chương trình cửa ngõ Gateway

Dự án hoàn thành SR 509 là một phần của chương trình cửa ngõ Puget Sound, trong đó cũng bao gồm luôn dự án hoàn thành SR 167. Các dự án này sẽ cùng giúp lưu thông của xe tải được hiệu quả hơn và làm giảm tắc nghẽn trên toàn khu vực Puget Sound. Các cải thiện này sẽ nâng cao tính cạnh tranh kinh tế của bang Washington, ở quy mô quốc gia và cả quốc tế, kết nối các cảng vận chuyển lớn nhất của tiểu bang đến với các trung tâm phân phối huyết mạch tại quận King và quận Pierce.

Việc triển khai các dự án hoàn thành SR 167 và SR 509 cùng thuộc một chương trình cho phép WSDOT tối đa hóa hiệu quả trong việc lên kế hoạch, nghiên cứu môi trường, thiết kế và thi công. Hãy xem qua video chương trình cửa ngõ của chúng tôi (bằng tiếng Anh), để tìm hiểu thêm về chương trình và chi tiết các dự án.