Skip to main content

Cập nhật lịch trình và tiến độ

Diễn đàn trực tuyến mở cửa từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2021. Dù giai đoạn thu thập ý kiến cộng đồng đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì phần thông tin để Quý vị theo dõi. Nếu có thắc mắc về việc thi công, vui lòng liên lạc Chris Hoffman theo địa chỉ email: hoffmac@consultant.wsdot.wa.gov

Điều gì tiếp theo?

Vào ngày 02 tháng 12 năm 2020, chúng tôi đã chọn Atkinson Construction làm nhà thầu thiết kế xây dựng. Bản đề xuất của họ đã nhận được đánh giá cao nhất trong 3 nhà thầu tham gia gửi đề xuất. Họ đưa ra được giá trị tốt nhất, dựa trên sự kết hợp của thiết kế, các kế hoạch giảm thiểu tác động của thi công, và giá cả.

Suốt năm 2021, Atkinson sẽ hoàn chỉnh thiết kế cho dự án cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến đường 24th Avenue S. Dự án sẽ động thổ vào đầu năm 2022. Trước khi khởi công, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp giới thiệu đội thiết kế-thi công đến cộng đồng và cung cấp thêm chi tiết về việc thi công và lịch trình.