Skip to main content

Tiêu điểm: Nút giao thông 24th Avenue South

Diễn đàn trực tuyến mở cửa từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 05 tháng 03 năm 2021. Dù giai đoạn thu thập ý kiến cộng đồng đã kết thúc, WSDOT vẫn duy trì phần thông tin để Quý vị theo dõi. Nếu có thắc mắc về việc thi công, vui lòng liên lạc Chris Hoffman theo địa chỉ email: hoffmac@consultant.wsdot.wa.gov

Nút giao thông 24th Avenue South

Phần tiếp theo mô tả điểm chính của dự án. Các thiết kế được trình bày hiện ở mức khái niệm. Nhà thầu thiết kế-thi công sẽ hoàn thiện lịch trình và thiết kế, và có thể khác biệt so với thiết kế sơ thảo này.

Tại đầu phía bắc của cao tốc SR 509, đoạn từ I-5 đến 24th Avenue S., nhà thầu của chúng tôi sẽ xây dựng nút giao thông 24th Avenue South mới. Nút giao thông này tạo hướng tiếp cận đến SR 509 di chuyển hướng nam từ đường 24th Avenue South, nơi tọa lạc vài kho hàng hóa lớn. Nó cũng tạo hướng tiếp cận đến đường 24th Avenue South từ SR 509 di chuyển hướng bắc, nghĩa là cũng tạo kết nối mới đến sân bay quốc tế Sea-Tac và tránh được SR 518.

Nút giao thông 24th Avenue South
Nút giao thông 24th Avenue South mới sẽ thêm hướng tiếp cận từ cao tốc SR 509 đến sân bay quốc tế Sea-Tac, cũng như đến các kho hàng hóa dọc theo đường 24th Avenue South và phía trên đó.

Tác động của việc thi công

Do WSDOT đã mua các khu đất cần thiết cho việc thi công nút giao thông và cao tốc tại khu vực này, chúng tôi kì vọng sẽ hạn chế tác động của việc thi công. Việc thi công dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các con đường xung quanh, ngoại trừ lúc đường dẫn được kết nối vào đường 24th Avenue South.