Skip to main content

Xây dựng quy tắc giám sát an toàn hệ thống đường dẫn cố định cho đường sắt

English  |  简体中文  |  한국어  |  Русский  |  Af Soomaali  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

WSDOT đang đề xuất thay đổi Chương 468-550 trong Bộ Luật Hành Chính Washington (Washington Administrative Code, WAC) về Quy tắc giám sát an toàn hệ thống đường dẫn cố định cho đường sắt. Mục đích của sự thay đổi này là để điều chỉnh WAC cho phù hợp với Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law) được sửa đổi theo Điều 5329, Phần 49 Bộ Luật Hoa Kỳ (United States Code, U.S.C.), yêu cầu các cơ quan giám sát an toàn của tiểu bang tiến hành kiểm tra rủi ro đối với hệ thống giao thông đường sắt công cộng có đường dẫn cố định mà họ giám sát. Cụ thể, các cơ quan giám sát an toàn cấp tiểu bang cần có thẩm quyền vào cơ sở của các cơ quan vận chuyển đường sắt để tiến hành cả các cuộc kiểm tra có thông báo và không báo trước. Tiểu bang Washington đang áp dụng các quy tắc để tuân thủ U.S.C.

Để yêu cầu bản dịch của các tài liệu này, hãy truy cập: Thông Tin Về Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ Của Cơ Quan Lập Pháp Bang Washington. Quý vị có thể dịch trang web này sang ngôn ngữ mình muốn bằng cách cuộn xuống phía dưới bên phải của trang.

Quản lý dự án
Molly Hughes
360-742-8458
molly.hughes@wsdot.wa.gov