Skip to main content

Diễn đàn trực tuyến dự án đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup – Liên lạc

Chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi

Cảm ơn Quý vị đã ghé thăm diễn đàn trực tuyến Dự án đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup! Phản hồi của Quý vị rất quan trọng trong giai đoạn lập kế hoạch cho đường mòn.

Vui lòng góp ý hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi tại đây

Nếu Quý vị muốn góp ý bằng thư thoại, vui lòng gọi số: (253) 238-0398

Liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào Quý vị có câu hỏi hoặc góp ý, tại: T2PRegionalTrail@wsdot.wa.gov

Cảm ơn đã ghé thăm!

+ 2 = 5