Skip to main content

Tổng quan dự án

Kế hoạch Tổng thể SR 167 – Nghiên cứu liên kết môi trường và quy hoạch là gì?

Khu vực Puget Sound ngày càng phát triển, thu hút lượng lớn dân số và việc làm. Sự tăng trưởng này làm tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông, dẫn đến gia tăng tắc nghẽn giao thông và nhu cầu tu bổ, duy trì. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người và hàng hóa, hệ thống vận tải đa phương thức là giải pháp hiệu quả cho cả hiện tại và tương lai.

Là một phần nỗ lực trong Kế hoạch tổng thể SR 167, WSDOT sẽ phân tích khu vực nghiên cứu, tìm hiểu các kế hoạch trong khu vực nghiên cứu, lắng nghe cộng đồng và đối tác để xác định nhu cầu, chiến lược và giải pháp cho vận tải đa phương thức dọc hành lang tuyến SR 167. Đối tác của Kế hoạch tổng thể SR 167 bao gồm các bộ lạc, quận, thành phố, cảng, doanh nghiệp, các tổ chức quy hoạch khu vực và các cơ quan vận chuyển (King County Metro, Pierce Transit, và Sound Transit).

Bản đồ thể hiện khu vực nghiên cứu Kế hoạch tổng thể SR 167.

Để biết thêm thông tin về Kế hoạch tổng thể SR 167- Nghiên cứu liên kết môi trường và quy hoạch, vui lòng truy cập trang web dự án.

Lịch trình