Skip to main content

Pangkalahatang-ideya ng proyekto

Ano ang SR 167 Master Plan at Environmental Linkages Study?

Umuunlad ang rehiyon ng Puget Sound at umaakit ng malaking population ng tao at pag-unlad ng trabaho. Lalong pinahihirapan ang pag-unlad na ito ang ating imprastraktura ng transportasyon, na nagreresulta sa karagdagang pagsikip ng trapiko at karagdagang pangangailangan sa pagpapanatili at pangangalaga. Kailangang magbiyahe ng mga tao at kalakal sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan ng transportasyon (multimodal) na gumagana ngayon at sa kinabukasan.

Kabilang sa SR 167 Master Plan ang pagtalakay ng WSDOT sa lugar ng pag aaral, pagtrabaho sa loob ng lugar na pinag-aaralan upang maintindihan ang plano, makinig sa komunidad at mga kasosyo, upang kilalanin ang mga pangangailangan sa transportasyong multimodal (maraming uri), estratehiya, at mga solusyon sa koridor ng SR 167. Kabilang sa mga kasosyo ng SR 167 Master Plan ang mga tribong bansa, county, siyudad, porte, negosyo, organisasyon ng pagpaplano sa rehiyon, at ahensya ng transit (sasakyang pampubliko) — King County Metro, Pierce Transit, at Sound Transit.

Pinapakita ng mapa ang lugar ng pag-aaral ng SR 167 Plan.

Para sa karagdagang impormasyon sa Master Plan ng SR 167, Planning, at Environmental Linkages Study, bisitahin ang website ng proyekto.

Timeline