Skip to main content

Ka tag jawaab celin

Waxaan rabnaa inaan jawaab kaa maqalno!

Wadaag fikirkaada ku saabsan qorshaha la soo jeediyay ee Jidka SR 167

Waxaan jeclaan lahayn inaan ku waydiino su'aalaha tirakoobka. Su'aalahani waxay WSDOT ka caawinayaan inay hubiyaan inaan ka dhageeysanno koox dad ah oo matalaysa bulshada. Su'aalahani waa ikhtiyaari. Jawaabahaaga dhammaan su'aalaha sahanka, iyo su'aalaha tirakoobka ee soo socda, waa qarsoodi waxaana lagu ururin doonaa jawaabaha jawaab-bixiyeyaasha kale ee aan la garanayn si loo aqoonsado isbeddellada iyo qaababka.

Sidee isku aqoonsataa? Dooro dhammaan kuwa ay khuseeyso

Meeqa sano ayaad jirtaa?

Marka lagu daro naftaada, imisa qof ayaa ku nool gurigaaga?

Ma kiraysataa ama ma leedahay gurigaaga?

Ma ka heli kartaa baabuur shaqaynaya guriga?

Sidee isku aqoonsantaa? Dooro dhammaan kuwa ay khuseeyso

Waa maxay wadarta dakhliga qoyskaaga sanadka 2022, cashuurta ka hor?

Maxaa sida ugu fiican u qeexaya heerka shaqadaada? Dooro dhammaan kuwa ay khuseeyso

Ma leedahay naafo?

Luqadee ayaad guriga kaga hadashaa? Dooro dhammaan kuwa ay khuseeyso

+ 2 = 5