Skip to main content

Thi công

Xây dựng nhiều cấu trúc đường đi cho cá bên dưới I-90 và các con đường địa phương

Các nhóm nhà thầu đang làm việc cho Sở Giao thông vận tải bang Washington sẽ xây dựng bốn cây cầu vượt mới, đào sâu gần 100 feet dưới lòng đường hiện tại để loại bỏ các ống cống hiện có. Việc xây dựng sẽ yêu cầu chuyển làn đường trên I-90 và đóng đường trên Southeast Eastgate Way và Southeast 36th Street. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ khai thông dòng chảy một cách tự nhiên bên dưới I-90 và mở ra khả năng tiếp cận gần hai dặm môi trường sống được phục hồi cho cá hồi và cá steelhead.

Việc thi công dọc theo I-90 bắt đầu năm 2023 và sẽ tiếp tục đến năm 2026. Người dân đi lại và sinh sống tại khu vực này có thể thấy:

 • Giảm số làn đường và chuyển làn đường trên cả hai hướng của I-90 trong thời gian dài.
 • Một làn xe luân phiên duy nhất trên đường Southeast 36th Street trong tối đa 1.5 năm.
 • Đóng cửa hoàn toàn đường Southeast Eastgate Way trong sáu tháng.
 • Chuyển tạm thời đường mòn Mountain  to Sound Trail và Sunset Ravine Trail.
 • Khôi phục kênh suối, thêm thực vật bản địa, các khúc gỗ lớn và đá tảng để hỗ trợ môi trường sống của cá.

Chuyển đổi giao thông theo giai đoạn

Các đội thi công sẽ chuyển đổi giao thông theo giai đoạn để xây dựng bốn cây cầu vượt mới – hai cây cầu bên dưới I-90, một cây cầu bên dưới đường Southeast Eastgate Way và một cây cầu dưới đường Southeast 36th Street. Mỗi lần chuyển đổi giao thông sẽ kéo dài vài tháng để các đội đào và thay thế cống. Sẽ luôn có lên đến năm làn giao thông được duy trì, các làn dành cho người đi bộ và xe đạp sẽ đi đường vòng. Các giai đoạn giao thông chính được minh họa như bên dưới.

Mùa xuân 2023 – Mùa hè 2023

I-90 West Fish Passage – Sunset Creek construction stages 1 and 2
 • Sớm nhất vào ngày 15 tháng 5, đội thi công sẽ đóng làn đường HOV trên I-90 di chuyển hướng đông để chuyển đổi giao thông xung quanh khu vực công trường.
 • Đội thi công sẽ mở rộng vỉa hè trên đường Southeast 36th Street để làm đường vòng cho đường mòn Mountain to Sound Greenway.
 • Vào mùa hè, đội thi công sẽ chuyển đổi giao thông trên I-90 di chuyển hướng đông sang mô hình mới, trong quá trình xây dựng phần phía nam của cấu trúc cầu vượt cho cá qua I-90.
 • Giảm bớt làn đường trên đường Southeast 36th Street để thành đường một chiều giao thông luân phiên, có tín hiệu.

Mùa thu 2023 – Mùa xuân 2024

I-90 West Fish Passage – Sunset Creek construction stages 3 and 4
 • Giao thông trên I-90 di chuyển hướng đông sẽ chuyển sang các làn đường bên phải của cầu mới di chuyển hướng đông, cho phép các đội thi công phần phía bắc còn lại của cầu này.
 • Khi các cấu trúc cầu di chuyển hướng đông hoàn tất, đội thi công sẽ chuyển giao thông trên I-90 di chuyển hướng tây để xây dựng phần phía bắc của cầu I-90 và đường mòn Mountain to Sound Greenway.

Mùa xuân 2024 – Mùa thu 2026

I-90 West Fish Passage – Sunset Creek construction stages 5, 6 and 7
 • Đội thi công sẽ chuyển giao thông sang mô hình cuối, trên I-90 di chuyển hướng đông và trên Southeast 36th Street.
 • Đội thi công sẽ chuyển đổi giao thông trên I-90 di chuyển hướng tây để xây dựng phần phía nam còn lại của cấu trúc cầu vượt cho cá trên I-90.
 • Đội thi công sẽ đóng cửa cầu South Eastgate Way Bridge trong tối đa 6 tháng để hoàn thành việc xây dựng cầu South Eastgate Way Bridge.
 • Phần lớn việc thi công sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2026.