Skip to main content

Online na open house ng CACC – Manatiling updated

Isasaalang-alang ng CACC ang opinyon ng publiko bago nito isagawa ang alinman sa mga rekomendasyon nito. Patuloy kaming magsasagawa ng mga online na open house bago kami gumawa ng mga rekomendasyon sa hinaharap.  Puwede kang maging updated sa ginagawa ng CACC sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng CACC, at pag-sign up para maabisuhan tungkol sa anumang update sa proyekto.

Puwede mo ring obserbahan ang mga meeting ng CACC. Dahil sa COVID, online ginawa ang mga meeting na ito, at online pa rin gagawin ang mga ito sa hinaharap. May 15 minutong pormal na pampublikong komento sa simula ng bawat meeting ng Commission. Bukod pa rito, makakakita ng detalyadong buod ng meeting sa website ng CACC para sa lahat ng meeting nito.

Ibahagi ang iyong mga saloobin

+ 2 = 5