Skip to main content

Surbey sa Gumagamit

Ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin

Ang iyong mga sagot sa surbey na ito ay makakatulong sa amin na mas maunawaan ang iyong mga opinyon sa paglalakbay sa o malapit sa US 2 trestle at kung ano ang dapat isaalang-alang sa pag-aaral na ito. Ang lahat ng mga tanong ay opsyonal, at ang mga sagot ay hindi nagpapakilala.

Saan ka nakatira?

Ano ang (mga) pangunahing paraan (mga) ng paglalakbay mo sa o sa paligid ng US 2 trestle? Pillin lahat ng naaangkop

Gaano ka kadalas naglalakbay sa o sa paligid ng US 2 trestle? Pumili ng isa

Anong uri ng mga biyahe ang ginagawa mo sa US 2 trestle? Pillin lahat ng naaangkop

Gumagamit ka ba ng alternatibong ruta upang maiwasan ang paglalakbay sa US 2 trestle? Pumili ng isa

Saan ka nakakaranas ng mga salangkipot na nauugnay sa US 2 trestle?

Sa iyong palagay, ano ang tatlong pinakamalaking hamon kapag naglalakbay sa o malapit sa US 2 trestle? Ranggo 1-3, na ang 1 bilang pinakamalaking hamon

Ano ang iyong tatlong pangunahing priyoridad para sa pagpapabuti ng paglalakbay sa o malapit sa US 2 trestle? Ranggo na ang 1 bilang pinakamataas na priyoridad

Ano ang iyong antas ng suporta para sa pagbabayad ng tol sa US 2 trestle upang pondohan ang mga pagpapabuti?

Bakit o bakit hindi?

Draft ng Pangangailangan

Dahil sa iyong mga karanasan, mangyaring suriin ang draft na pahayag ng Layunin at Pangangailangan para sa pag-aaral Ang Layunin ay ang dapat makamit ng Pag-aaral ng PEL. Ang Pangangailangan ay isang pahayag ng kasalukuyan at hinaharap na mga hamon sa transportasyon sa lugar ng pag-aaral na sinusuportahan ng datos. Alinsunod sa 23 U.S.C.168, itong Pag-aaral ng PEL ay naglalayon na gamitin ang pahayag ng Layunin at Pangangailangan sa hinaharap na proseso ng pagsusuri sa Batas ng Pambansang Patakaran sa Kapaligiran.

Maraming paraan ng Kadaliang Pagkilos

Ang US 2 trestle ay nahaharap sa mga hamon sa lahat ng paraan ng transportasyon, na naglilimata sa patas na mga opsyon sa paglalakbay.

 • Sasakyan – Ang lahat ng mga sasakyang de-motor na gumagamit ng US 2 trestle ay nahaharap sa paulit-ulit na mga salangkipot ng trapiko sa mga araw ng linggo tuwing umaga at hapon sa tugatog na panahon ng pagbibiyahe.
 • Kargamento – Ang paulit-ulit na salangkipot ay nakakaapekto sa pagiging maaasahang paggalaw ng trak ng kargamento sa buong US 2, na isang itinalagang ruta ng kargamento para sa paggalaw ng kalakal.
 • High Occupancy Vehicles (HOV) at Transit – Dahil sa kakulangan ng mga nakalaang pasilidad, ang mga kasalukuyang HOV (carpool, vanpool) at transit (mga bus) na gumagamit ng US 2 trestle ay nahaharap sa parehong mga salangkipot gaya ng pangkalahatang layunin ng trapiko.
 • Aktibong Transportasyon – Walang mga pasilidad ng bisikleta at sa mga taong naglalakad patungong kanluran sa trestle, ang umiiral na mga pasilidad ng bisikleta at mga taong naglalakad patungong silangan sa trestle ay hindi nagsisilbi sa lahat ng edad at kakayahan, at may mga nawawalang koneksyon sa mga kasalukuyang aktibong pasilidad ng transportasyon sa magkabilang dulo ng trestle.
 • Sumusuportang datos:
  • Pakanluran, inaasahang tataas ng 36% ang trapiko ng trestle sa umaga mula 9,100 hanggang 12,400 na sasakyan, pagsapit ng 2050.
  • Ang mga biyahe sa downtown Everett ay inaasahang tataas ng 15% pagsapit ng 2050, na katumbas ng halos kalahati ng lahat ng mga patungong kanluran sa trestle sa umaga.
  • Sa 2050, umaga at hapon sa tugatog na oras ng pagbibiyahe sa trestle ay maaaring magdoble sa pagitan ng 40 at 50 minutos.

Sumasang-ayon ka ba sa draft ng maraming paraan ng kadaliang pagkilos na pahayag ng Pangangailangan?

Bakit o bakit hindi?

Kaligtasan

Ang malubhang pinsala at nakamamatay na mga banggaan ay iniulat sa mga pasilidad ng WSDOT sa paunang lugar ng pag-aaral.

Sumusuportang datos:

 • Sa pagitan ng 2018 at 2022, mayroong 3,708 kabuuang banggaan sa paunang lugar ng pag-aaral, na nagreresulta sa 32 malubhang pinsala at 11 pagkamatay.
 • Ang WSDOT ay may layunin na Target Sero upang mawala ang mga banggaan at pagkamatay sa trapiko

Sumasang-ayon ka ba sa draft ng Kaligtasan na pahayag ng Pangangailangan?

Bakit o bakit hindi?

Katatagan

Ang pakanluran US 2 trestle ay kulang sa katatagan, na nagpapakita ng panganib na maabala ang paglalakbay sa kritikal na rutang ito.

Sumusuportang datos:

 • Sismikong Katatagan – Ang Patungong Kanluran sa trestle ay mahina sa kawalang-tatag sa kaganapan ng pagkatunaw mula sa aktibidad ng sismiko.
 • Pamamahala ng ari-arian – Ang Patungong Kanluran sa trestle ay inuri bilang wala nang pakinabang; ang mga nakaplanong pagsasara at pagsasara ng daan ay nangangailangan ng mga mahahabang pasikot-sikot.
 • Klima at Katatagan sa mga Likas na Panganib – Natukoy ang US 2 bilang isang napaka-kritikal na mahalagang ruta/lifeline sa WSDOT'S Climate Impact Vulnerability Assessment (Pagtatasa ng Kahinaan sa Epekto ng Klima ng WSDOT).
 • Katatagan ng Pagpapatakbo – Ang mga patuloy na gastos sa pagpapanatili na may kaugnayan sa mga log jams (nagkabuholbuhol na kahoy) at pag-aayos ng alkantarilya.

Sumasang-ayon ka ba sa draft ng Katatagan na pahayag ng Pangangailangan?

Bakit o bakit hindi?

Layunin ng Draft

Ang layunin ng Pag-aaral ng PEL na ito ay upang makabuo ng mga pangmatagalang patas na solusyon sa transportasyon upang:

 1. Pahusayin ang maraming paraan ng kadaliang pagkilos papunta at sa buong US 2 trestle
 2. Pahusayin ang kaligtasan papunta at sa buong US 2 trestle
 3. Tugunan ang katatagan ng patungong kanluran sa trestle

Sumasang-ayon ka ba sa draft na pahayag ng Layunin?

Bakit o bakit hindi?

May nakakligtaan ba kami?

Mga opsyonal na tanong sa demograpiko

Tinutulungan kami ng mga tanong na ito na mas mauunawaan ang puna na natanggap namin Ang lahat ng mga tanong ay opsyonal at hindi kinakailangang lumahok sa surbey na ito. Ang WSDOT ay mamamahala ng impormasyon sa pinaka-kumpidensyal na paraan hangga’t maaari. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kahilingang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Koordineytor ng Titulo VI sa pamamagitan ng telepono sa 360-705-7090.

Mayroon ka bang kapansanan?

Kinikilala mo ba ang iyong sarili na isang Latinx o Hispaniko o Latino ang pinagmulan?

Paano mo kinikilala ang iyong sarili? (piliin ang lahat na naaangkop)

Ilang taon ka na?

Ano ang taunang kita ng inyong sambahayan? Piliin ang pinagsamang kita ng lahat ng tao sa tahanan

+ 2 = 5