Skip to main content

Mga Pagpapabuti ng Kapasidad ng US 2 Trestle at Pagpapalit ng Trestle Patungong Kanluran

English  |  한국어  |  Русский  |  Español  |  Tagalog  |  Tiếng Việt

Maligayang Pagdating

Ang US 2 trestle sa Snohomish County ay ang tanging direktang ruta sa kabila ng  Snohomish River sa pagitan ng silangang Snohomish County at koridor ng Interstate 5 (I-5) at Everett. Sa pakikipagtulungan sa Administrasyon ng Pederal na Highway, kinukumpleto ng WSDOT ang isang pederal na Pagpaplano at Ugnayan sa Kapaligiran/Planning and Environmental Linkages (PEL) na pag-aaral ng US 2 trestle at isang sekyon ng I-5. Alinsunod sa 23 U.S.C.168, itong Pag-aaral ng PEL ay naglalayon na gamitin ang pahayag ng Layunin at Pangangailangan sa hinaharap na proseso ng pagsusuri sa Batas ng Pambansang Patakaran sa Kapaligiran. 

Ang mga layunin ng open house na online na ito ay:

 • Tulungan kaming maunawaan ang iyong karanasan sa paglalakbay sa o malapit sa US 2 trestle at
 • Magtipon ng puna sa draft na pahayag ng Layunin at Pangangailangan.

Kung paano makilahok

Suriin ang mga seksyon na background sa ibaba. Pagkatapos ay kumpletuhin ang Surbey ng Gumagamit at/o magsumite ng komento sa pamamagitan ng mga opsyong nakalista sa pahina sa pakikipag-ugnay hanggang Hunyo 7. 

Background

Mula noong 2009, natukoy ng isang serye ng mga pag-aaral sa pagpaplano ang pangangailangan para sa mga pagpapabuti sa US 2 trestle patungong kanluran, kamakailan lamang angPag-aaral ng US 2 Trestle Patungong Kanluran. Sa ulat na ito noong 2021, napagpasyahan ng WSDOT na magpapatuloy ang mga isyu sa trapiko sa trestle kung papalitan ang trestle patungong kanluran nang hindi tinutugunan ang salangkipot sa I-5.  Inirerekomenda din ng ulat na ang isang pag-aaral sa hinaharap ay:

 • Palawakin ang lugar ng pag-aaral na isama ang isang seksyon ng I-5 at mga lugar sa silangan ng trestle.
 • Suriin ang maraming paraan ng kadaliang pagkilos, kabilang ang transit, mga sasakyang may maraming pasahero, at aktibong transportasyon tulad ng paglalakad, paggulong, at pagbibisekleta, sa loob ng pinalawak na lugar ng pag-aaral.  
 • Ipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga tribo, ahensya, at mga grupo at organisasyon ng komunidad sa buong proseso.

Noong 2022, pinahintulutan ng Lehislatura ng Estado ng Washington ang pagpopondo para sa Mga Pagpapabuti sa Kapasidad ng US 2 Trestle at Pagpapalit ng Trestle Patungong Kanluran para pag-aralan ang mga rekomendasyon noong 2021.   Isasaalang-alang din namin ang mga natuklasan mula sa Lungsod ng Everett Pag-aaral sa Pagpaplano ng Interchange sa I-5/US 2na sinuri ang mga alternatibo upang muling mag-disenyo ng interchange at mga koneksyon sa mga kalye ng lungsod.

 • 2009
  Pag-aaral ng US 2 Trestle Patungong Kanluran
 • 2016
  Pag-aaral sa Pagpaplano ng Koridor sa US 2 Everett Port / Naval Station hanggang SR 9
 • 2018
  Ulat ng Katwiran ng US 2 / SR 204 / 20th Street SE Interchange
  Pag-aaral sa Pagpopondo at Pananalapi ng US 2 Trestle Patungong Kanluran
 • 2021
  Pag-aaral ng PEL ng US 2 Trestle Patungong Kanluran
 • 2023
  Pag-aaral ng Everett I-5 / US 2 Interchange

Lugar ng pag-aaral at palatakdaan ng oras

Kasunod ng pambatasan na direksyon, itong pederal Pag-aaral ng PEL ay isinasaalang-alang ang isang paunang lugar ng pag-aaral na kinabibilangan ng US 2 trestle, I-5 mula sa Marysville hanggang sa timog Everett, at isang bahagi ng SR 9.   Ang huling ulat ay inaasahan sa taglagas 2025, na may pampublikong pakikipag-ugnayan sa buong proseso.

Map showing the US 2 Trestle Capacity Improvements & Westbound Trestle Replacement study area, including the trestle itself, its connections onto I-5, and the surrounding areas.
Ang lugar ng pag-aaral ng Mga Pagpapabuti ng Kapasidad ng US 2 Trestle at Pagpapalit ng Trestle Patungong Kanluran ay kinabibilangan ng mismong trestle, mga koneksyon nito sa I-5, at sa mga nakapalibot na lugar.

Mga sesyon ng pakikinig ng komunidad

Mula Enero hanggang Abril 2024, nakipag-usap ang WSDOT sa mga kinatawan mula sa 15 organisasyong- nakabatay-sa-komunidad upang maunawaan kung paano naglalakbay ang mga tao, lalo na ang mga mahihinang populasyon at labis na pasanin na komunidad, sa o sa paligid ng US 2 trestle.   Narinig na namin na:

 • Ang mga gumagamit ng trestle ay nakakaranas ng mabigat at nakagawiang mga salangkipot ng trapiko sa at sa paligid ng trestle, lalo na sa pag-bibiyahe sa umaga at hapon.
 • Ang mga pagsisikip na nauugnay sa trestle ay nakakaapekto sa iba pang mga highway at kalsada sa lugar ng pag-aaral na dumadaloy sa I-5, lalo na sa mga pagbibiyahe sa umaga at hapon.
 • Dahil sa kaunting mga alternatibo, ang mga nasa silangang bahagi ay umaasa sa trestle upang ma-akses ang koridor ng I-5 para sa mga pangangailangan sa medikal, trabaho, at libangan.  
 • Ang mga kasalukuyang pasilidad ng bisikleta upang ma-akses ang dalawang-paraang landas sa patungong silangang trestle ay tinuturing na mapanganib, kahit na para sa mga bihasang siklista.  
 • Ang serbisyo ng transit upang tumawid sa trestle ay hindi kaakit-akit, sa parehong dalas at oras ng araw. Ang pag-akses sa paradahan at mga sakayan at mga opsyon tulad ng on-demand na transit ay kaakit-akit.