Skip to main content

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup – Tuyến đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup (T2P) là gì?

Nghiên cứu phân tích tuyến đường kết nối đường mòn khu vực năm 2020 (PDF 8.2MB) đã đánh giá ba tuyến tiềm năng cho đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup (T2P) dựa trên các tiêu chí như chi phí, khả năng xây dựng, an toàn, kết nối và trải nghiệm của người sử dụng. Dựa trên góp ý từ cộng đồng và kết quả nghiên cứu, một nhóm cố vấn từ các bên có liên quan, bao gồm đại diện WSDOT, Bộ lạc người Anh-điêng Puyallup, Quận Pierce, các thành phố Tacoma, Fife và Puyallup, cùng các cơ quan và tổ chức địa phương khác đã chọn được tuyến đường dọc hành lang SR 167 tương lai.

Ba hướng di chuyển được đánh giá trong “Nghiên cứu phân tích tuyến đường” - đường River Road, đường Levee Road và hành lang SR 167 tương lai
Ba hướng di chuyển được đánh giá trong “Nghiên cứu phân tích tuyến đường” – đường River Road,
đường Levee Road và hành lang SR 167 tương lai

Tại sao lại là tuyến SR 167?

Tuyến SR 167 đem lại kết nối tốt nhất đến các đường mòn hiện có, các trạm tàu điện Sound Transit tương lai, trung tâm làm việc, thương mại và các vùng lân cận. Một phần đường mòn khu vực T2P đã nhận được tài trợ ngân sách và sẽ được xây dựng cùng dự án SR 167 giai đoạn 1a/1b. Một đoạn khác của đường mòn sẽ thuộc dự án SR 167 giai đoạn 2.

Tuyến đường mòn khu vực T2P dọc hành lang SR 167 tương lai
Tuyến đường mòn khu vực T2P dọc hành lang SR 167 tương lai