Skip to main content

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup – Đặc điểm đường mòn

Đội dự án cũng đang bắt đầu quá trình thiết kế Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup, cân nhắc trên đặc tính, lịch sử và điểm độc đáo của vùng. Với sự hợp tác chặt chẽ của bộ lạc người Anh-điêng Puyallup, chủ đề tổng thể của đường mòn sẽ hòa quyện lịch sử và văn hóa của bộ lạc.

Đặc điểm đường mòn

Cảm ơn Quý vị đã ghé thăm diễn đàn trực tuyến dự án đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup! Diễn đàn trực tuyến hiện đã khép lại. Vui lòng liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu có câu hỏi hoặc ý kiến tại: T2PRegionalTrail@wsdot.wa.gov