Skip to main content

Đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup – Góp ý

Cảm ơn Quý vị đã ghé thăm diễn đàn trực tuyến dự án đường mòn khu vực Tacoma đến Puyallup! Diễn đàn trực tuyến hiện đã khép lại, Quý vị vẫn có thể vào từng trang để tìm hiểu thêm về dự án. Vui lòng liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu có câu hỏi hoặc ý kiến tại: T2PRegionalTrail@wsdot.wa.gov