Skip to main content

Mùa xuân 2022 – Diễn đàn trực tuyến Dự án Hoàn thành SR 509 – Hãy chia sẻ suy nghĩ của Quý vị

Cảm ơn Quý vị đã ghé thăm diễn đàn trực tuyến dự án cao tốc mới - SR 509, từ đường 24th Avenue South đến South 188th Street.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của Quý vị

Chúng tôi đã chia sẻ vài điều mà chúng tôi thấy thú vị về dự án, xin mời Quý vị chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình vào hộp văn bản bên dưới. Góp ý của Quý vị sẽ được chia sẻ với ban lãnh đạo dự án và nhóm thiết kế. Nếu Quý vị muốn nhận hồi đáp trực tiếp, vui lòng bao gồm thông tin liên lạc trong bài gửi của mình.

Các câu hỏi thường gặp và chủ đề bình luận sẽ được tổng hợp và đăng công khai trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Đánh dấu trang này và quay lại để xem cộng đồng nghĩ gì, cũng như cách thức WSDOT kết hợp quan điểm của công chúng khi đến bước lập kế hoạch cho Giai đoạn 2.

Hãy giúp chúng tôi mở rộng phạm vi tiếp cận

Tại WSDOT, chúng tôi tích cực làm việc để đảm bảo đang lắng nghe từ nhiều nhóm cộng đồng khác nhau. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi cải thiện nỗ lực tiếp cận bằng cách trả lời các câu hỏi nhân khẩu học (không bắt buộc) sau. Câu trả lời của Quý vị là bí mật và sẽ được tổng hợp với câu trả lời của những đáp viên khác.

Độ tuổi của Quý vị?

Giới tính của Quý vị? Có thể chọn nhiều hơn một

Ngôn ngữ được nói tại nhà của Quý vị? Có thể chọn nhiều hơn một

Ngôn ngữ được nói tại nhà của Quý vị? Có thể chọn nhiều hơn một.

Thu nhập trước thuế toàn hộ gia đình của Quý vị trong năm 2021?

Bằng cấp hoặc trình độ học vấn cao nhất mà Quý vị đã hoàn thành?

+ 2 = 5