Skip to main content

Xin chào! – Phạm vi dự án

Giai đoạn 2 gồm những hạng mục nào?

Dự án cao tốc mới – SR 509, từ đường 24th Avenue South đến South 188th Street bao gồm các hạng mục chính sau:

 • Hai dặm của cao tốc SR 509 mới, từ đường 24th Avenue South đến đường South 188th Street [Des Moines/SeaTac]
  • Các nút giao thông được tái thiết trên SR 509 tại đường South 160th Street và đường South 188th Street [Burien/SeaTac]
  • Cầu mới South 192nd Street bắc qua cao tốc SR 509 mới [SeaTac]
  • Làn đường phụ mới đi về phía nam trên I-5 giữa nút giao thông SR 516 và đường South 272nd Street [Kent]
  • Tăng cường khả năng tiếp cận đa phương thức và yếu tố an toàn trên các con đường nội ô và đường mòn địa phương [Burien/Des Moines/SeaTac]
  • Hai tường chống ồn mới gần đường South 160th Street tại Burien và nối dài một tường chống ồn hiện có dọc theo I-5 tại Kent
  • Các hoạt động kiến tạo cảnh quan, bảo tồn đất ngập nước và phục hồi môi trường tại Barnes Creek, Des Moines và hành lang tuyến thuộc SR 509 tại SeaTac
  • Cải thiện đường đi và giảm thiểu ảnh hưởng đến các loài cá [Kent/Des Moines]

INSERT PROJECT MAP

Caption: Các hạng mục của dự án trong giai đoạn 2 đều thuộc khu vực Burien, Des Moines, Kent và SeaTac.