Skip to main content

Tagsibol ng 2022- Online Open House ng SR 509 Completion Project – Ibahagi ang inyong mga saloobin

Salamat sa pag bisita sa online open house ng SR 509, 24th Avenue South hanggang South 188th Street-- New Expressway Project.

Ibahagi ang inyong mga saloobin

Ibinahagi namin ang mga nakaka sabik tungkol sa aming proyekto, at ngayon, gusto namin kayong imbitahin upang ibahagi ninyo ang inyong mga ideya at saloobin gamit ang text box sa ibaba. Ang inyong feedback ay ibibigay sa pangkat ng proyekto at disenyo. Kung gusto ninyong makakuha ng diretsong sagot, paki sama ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Ang mga pinaka madalas na tanong at komento ay iipunin at i-popost para sa publiko bago sa Hulyo 31, 2022.

I-bookmark ang pahina na ito upang balikan at tingnan kung ano ang nasa isip ng komunidad at paano gagamitin ng WSDOT ang inyong saloobin sa pag abante sa pagpaplano ng pangalawang yugto.

Tulungan niyo kaming palawaking ang aming abot

Sa WSDOT, nagtratrabaho kami upang siguruhin na nakarinig kami sa iba’t-ibang grupo ng tao. Nakikiusap kami na sa tulong nyo upang mapabuti ang aming ugnayan sa pamamagitan ng pagsagot sa opsyonal na tanong tungkol sa demograpiya. Ang inyong mga sagot ay kompidensyal at isasama sa ibang sagot ng mga iba.

Ilang taon na kayo?

Paano kayo kinikilala? Piliin lahat ng nalalapat

Paano kayo kinikilala? Piliin lahat ng nalalapat

Anong lenggwahe ang ginagamit niyo sa bahay? Piliin lahat ng nalalapat

Ano ang kabuuang kita ng intong sambahayan para sa 2021, bago ang mga buwis?

Ano ang pinakamataas na baitang o edukasyon na natapos ninyo?

+ 2 = 5